Met de studiedag ‘Iedereen mee!? belichtten we de laatste inzichten omtrent het vermijden van schooluitval.

Als maatschappij en school doen we er immers alles aan om elke leerling mee te nemen tot aan de eindmeet. Deze studiedag focusten we op zowel de leerlingen (hun talenten en zorgbehoeften), de ouders (ouderparticipatie en anderstaligheid) en de leerkracht (hun welbevinden en de relatie tot de leerlingen en huh ouders). De grote opkomst voor deze studiedag bewijst dat het aanreiken van de laatste methodieken, materialen en werkwijzen om schooluitval te vermijden, nog steeds een pertinente behoefte dekt.

Bekijk hier enkele sfeerbeelden