Schrijnende verhalen over dwangmaatregelen in de hulpverlening raken ons allemaal. Uit getuigenissen van cliënten of patiënten, familieleden en hulpverleners blijkt hoe frequent zulke maatregelen genomen worden, en hoe traumatisch de impact ervan kan zijn op iedereen die betrokken is, in de eerste plaats de cliënt of patiënt.

Kwalitatieve hulpverlening is aan zichzelf verplicht om zich over dit probleem te buigen. Want de wijze waarop we als hulpverleners kunnen en mogen omgaan met erg moeilijk gedrag raakt de kern van ons werk: de therapeutische relatie. Komt niet net die therapeutische relatie onder druk te staan door de groeiende nadruk op registratie, bemeestering en controle?

Hebben we echter nog wel zicht vanuit welk onderliggend mensbeeld en welk onderliggend psychologisch denken ons werk gestuurd wordt? Hoeveel ruimte is er voor ethische reflectie? En hoe kunnen we leren uit de vele good practices in de praktijk?

Freya Van den Bossche en het Kollectief Zonder Dwang nodigen iedereen uit die zich betrokken voelt om mee na te denken. Meer info en inschrijven kan via: info@kollectiefzonderdwang.be