Jaarlijks worden honderden kinderen en jongeren in de psychiatrie en de jeugdhulpverlening geconfronteerd met erg ingrijpende, vrijheidsberovende maatregelen als isolatie, fixatie en gedwongen medicatie. Zelfs ingegeven vanuit een oprechte bezorgdheid over veiligheid en gezondheid van jongeren en hulpverleners, zetten zulke drastische dwangmaatregelen de therapeutische relatie met de jongere toch ernstig onder druk, en kunnen ze zelfs erg traumatiserend werken - zeker net bij zulke kwetsbare jongeren.

Nochtans bewijzen voorbeelden uit het buitenland dat het gebruik van isolatie, fixatie en gedwongen medicatie in de jeugdhulpverlening heel wat teruggedrongen kan worden.

Wat kunnen we hiervan leren? Welke cultuuromslag is nodig? Hoe kunnen we door aanpassingen aan de infrastructuur van jeugdhulpvoorzieningen isolatie vermijden? Deze en andere vragen komen aan bod op de studiedag 'Jeugdhulpverlening (z)onder dwang?', een initiatief van Freya Van den Bossche en mogelijk gemaakt door sp.a.

Meer info en inschrijven kan via inschrijven1december@outlook.be