Een 'stuwmeer' vol fiscale aftrekken zal de overheid miljarden kosten, waarschuwt Dirk Van der Maelen (sp.a) in De Standaard. Het heeft alles te maken met nog niet gebruikte notionele-intrestaftrekken.

Kamerlid Dirk Van der Maelen (SP.A) waarschuwde in het verleden al herhaaldelijk voor de oplopende kosten van de notionele-intrestaftrek. Die houden verband met de (fictieve) rentekost die bedrijven mogen aftrekken van hun eigen vermogen. Bedoeling van deze maatregel was bedrijven aan te zetten met eigen middelen te werken in plaats van overmatig met kredieten te werken. Dit fiscaal gunstregime moest België ook aantrekkelijker maken als investeringsland voor buitenlandse groepen.

Het Kamerlid waarschuwt nu dat naast de bekende jaarlijkse (notionele) intrestaftrek die bedrijven toepassen er ook nog eens een ruim reservoir van nog niet-opgebruikte aftrekken bestaat. Dat komt doordat bedrijven in het verleden recht hadden op méér belastingaftrekken dan ze konden opgebruiken. Vooral in crisisjaren was de belastingaftrek hoger dan de bedrijfswinsten. Van der Maelen heeft het over een 'stuwmeer' aan notionele-intrestaftrekken dat op ons afkomt waardoor de opbrengst van de vennootschapsbelasting de komende jaren flink dreigt tegen te vallen.

Uit cijfers die minister van Financiën Didier Reynders hem bezorgde, blijkt dat dit 'stuwmeer' alleen al voor het aanslagjaar 2009 met 3miljard euro was gestegen tegenover het aanslagjaar 2008. Het aanslagjaar 2009 heeft betrekking op de belastingen over het jaar 2008. De teller staat nu op 5,4 miljard euro. Doordat de crisis zich vooral in 2009 liet voelen, is het volgens Van der Maelen zeer aannemelijk dat de stijging over 2009 méér bedroeg dan de 3miljard van het jaar ervoor.

Van der Maelen vindt het eigenaardig dat Reynders zegt nog geen gegevens te hebben van 2009. 'Wellicht zitten we vandaag niet ver van 9miljard tot 10miljard euro aan nog niet-gebruikte belastingaftrekken', vermoedt de SP.A-politicus. Rekening houdend met de reële belastingvoet van de bedrijven gaat het om 1,2 miljard tot 1,3 miljard euro belastingderving die op de overheid afkomt. Bedrijven hebben zeven jaar lang de tijd om de belastingaftrekken te compenseren met toekomstige winsten.

Een verlaging van de notionele-intrestaftrekvoet zal bovendien niet volstaan om de belastingontvangsten op peil te houden, voegt hij er nog aan toe. Van der Maelen pleit voor een globale hervorming van de vennootschapsbelasting.

Het VBO is daar geen voorstander van en wil vooral rechtszekerheid. De bedrijven wijzen er op dat de notionele-intrestaftrek belangrijk is voor de aantrekkelijkheid van België als vestigingsland. Het bouwt bovendien verder op een systeem dat al twintig jaar bestaat. Premier Yves Leterme zei een week geleden aan Amerikaanse beleggers dat er in zijn regering een consensus bestaat om de notionele-intrestaftrek te behouden.