Negentien burgerprojecten die inzetten op gemeenschapsvorming in de publieke ruimte krijgen dit jaar binnen de projectoproep Bruss-It een subsidie tot 15.000 euro. Dat besliste het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Bruss-It
Bruss-It is de jaarlijkse projectoproep, die zich richt tot Brusselaars die hun stad mooier, beter, en slimmer willen maken. Het VGC-college maakt hiervoor 200.000 euro vrij.
Bedoeling is:

  •  ontmoetingen en uitwisselingen stimuleren
  • ruimtes delen en tijdelijk invullen
  • cultuur brengen op publieke plaatsen 

Negentien
Van de 56 inzendingen zijn 19 inzendingen geselecteerd voor een subsidie. De indieners waren heel verscheiden: wijkcomités, burgercollectieven, scholen, gemeenschapscentra en welzijnsinstellingen. De geselecteerden projecten proberen met allerlei ingrepen van Brussel een betere plek te maken.

Pascal Smet: 'Met deze kleine ingrepen brengen we meer 'urban kindness' in onze stad. Het is een mooie mix van initiatieven geworden: van een project in het zwembad in de Marollen waarbij bewoners en marktkramers samen invulling geven aan een vitrine in het zwembad (Vitrine M) tot een kunstwerk dat tot stand komt met de tieners op het Moricharplein (Karavane).'

Alle projecten vindt u terug op de website van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.