De gemeenteraad besprak een subsidie van 900.000 euro die het bestuur wil verstrekken voor de al gerealiseerde bouw van een tribune van het Bosuilstadion. sp.a diende samen met Groen een aantal amendementen in op de overeenkomst ten einde ons gerust te stellen over de deugdelijkheid van het hele dossier. Zo hadden we graag een financiële audit van FC Antwerp gehad en meer duidelijkheid gekregen over de aandelenstructuur van de VZW en NV.  

Daarnaast vroegen we ook op het vlak van gemeenschapswerking en supportersparticipatie grotere engagementen van de club. Concreet wilden we dat de club intensief zou werken aan de begeleiding van kansarme jongeren. In de betoelagingsovereenkomst wilden we laten opnemen dat Antwerp zou gaan voor echte supportersparticipatie, waarmee de supporters via representatieve vertegenwoordigers daadwerkelijk inspraak krijgen in het beleidsproces van de club. Jammer genoeg werden onze amendementen door de meerderheid weggestemd. Omdat sp.a daardoor nog met veel vragen omtrent de wettelijkheid van de overeenkomst bleef zitten én omdat de stad geen grotere engagementen van de club wilde vragen, hebben wij ons bij de stemming uiteindelijk onthouden.