Tijdens de OCMW-raad van mei werd de subsidieovereenkomst met het Centrum voor Algemeen Welzijnserk (CAW ) Oost-Vlaanderen vzw voor de actie "Preventie van Schulden" goedgekeurd. Het OCMW van Gent subsidieert CAW Oost-Vlaanderen vzw onder andere voor de actie "Preventie van Schulden". Voor de werkingsjaren 2014 tot en met 2016 kende het subsidies toe aan het CAW voor het geven van lessen aan jongeren en het ontwikkelen van lessenpakketten voor leerkrachten. De subsidieovereenkomst werd voor het werkingsjaar 2016 via een addendum naar het ondersteunen van Gentse hulpverleningsorganisaties rond budgetten schuldhulpverlening geheroriënteerd. Intussen blijft het CAW deze lessen verder geven via het regionaal samenwerkingsverband Budget In Zicht en het CAW krijgt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid.

OCMW raadslid Pascal Verbeke (sp.a): “Een pak mensen lukt het maar niet schuldenvrij te blijven en nadien slagen ze er vaak niet in om deze schulden op een structurele manier terug af te bouwen. Er wordt al veel rond gedaan in onze stad, maar het kan altijd meer.”

 Met dit besluit is de sp.a-fractie ervan overtuigd dat opnieuw een stap in de goede richting gezet wordt. Met het CAW zal men de al verworven kennis en ervaring over schuldhulpverlening en budgethulpverlening bij andere organisaties overbrengen zodat men van in een vroeg stadium de gepaste hulp kan bieden aan mensen met budgetteringsproblemen of schulden.

“Dat de groep van alleenstaanden en alleenstaanden met kinderen extra aandacht in de overeenkomst krijgt, sluit aan bij de wens in het begin van deze legislatuur meer te doen voor zij die het moeilijker hebben dan anderen om de eindjes aan elkaar te knopen, vertelt Pascal. “Nogmaals, onze fractie is zeer tevreden met dit besluit.”