De Onze-Lieve-Vrouwe Kerk is een historische schat die goed moet worden onderhouden. De restauratiewerken van de voorbije jaren hebben dan ook een belangrijke bijdrage geleverd aan dit historisch pareltje van ons Brugs patrimonium.

Mooie ontdekkingen

Tijdens de restauraties werden ook enkele mooie ontdekkingen gedaan. De vermoedelijk 16-eeuwse polychromie op de bogen in het hoogkoor werd blootgelegd en worden zo behouden. De zeer ornamentele gewelfsleutels werden eveneens ontbloot en geretoucheerd, daarbij een bijzondere sleutel met de afbeelding van de fabelvolkeren met “lange oren”. Ter hoogte van de Gruuthusekapel werden de 15e-eeuwse plafondschilderingen vrijgemaakt. Daarnaast werd een mooie, vermoedelijk 15e-eeuwse calvarieschildering teruggevonden in een berging aan de voet van de kerktoren. Ook de neogotische laag is mooi bewaard. De Debaenst- en Sacramentskapel zijn opnieuw in hun oorspronkelijke kleurrijke neogotische afwerking hersteld. De muurschilderingen konden grotendeels worden vrij gelegd. Slechts in zones die ernstig waren aangetast door zouten (door lekken in de dakgoot of door opstijgend vocht) werd voor reconstructie geopteerd.