Vlaams parlementslid Güler Turan (sp.a) laat in haar boek ‘Baanbrekers - Kracht uit afkomst’ twaalf succesvolle ondernemers met een migratieachtergrond aan het woord.


‘Sommigen zijn in België geboren, anderen zijn geïmmigreerd. Ze zijn het gezicht van een nieuwe economie en dragen bij aan een moderne maatschappij.’ Met haar boek vestigt de Antwerpse politica de aandacht op een groep ondernemers die onvoldoende erkenning krijgen. ‘Deze ondernemers doorbreken stereotypen en kunnen anderen inspireren.’


Güler Turan wil dat de overheid meer aandacht voor deze ondernemers heeft. ‘Geef hen de ondersteuning die ze nodig hebben. Voor mensen met een migratieachtergrond is het vaak extra moeilijk om te ondernemen. Ze krijgen te maken met discriminatie, er is soms een taalbarrière, ze weten minder goed waar ze waarvoor terechtkunnen…’ Turan wil inzetten op de beeldvorming van ondernemers met een migratieachtergrond, de brug tussen dienstverlening en aspirant-ondernemers verkleinen en de opgedane ervaringen meer delen.


Tot slot hekelt de Antwerpse socialiste de ‘subsidie-industrie’. ‘De overheid spendeert jaarlijks vijftien miljard euro aan ondersteuning van Belgische bedrijven. Dat is amper een miljard minder dan wat die bedrijven aan belastingen betalen. Schaf die miljardensubsidie af of zorg ervoor dat het geld terechtkomt bij ondernemers die er echt baat bij hebben. Zo kunnen starters beter worden begeleid en ondersteund.’


Güler Turan, Baanbrekers, Houtekiet, Antwerpen, 200 blz., € 22.


‘De overheid geeft jaarlijks vijftien miljard euro subsidies en ondersteuning aan Belgische bedrijven.’