De oude 'Wasserij der Vlaanderen' in Sint-Amandsberg krijgt een nieuwe toekomst. Sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, kocht de site. 'Nu start de zoektocht naar een beheerder die een plan zal uitwerken om van de Wasserij een ontmoetingsplek en centrum van activiteit te maken. Het plan komt er in dialoog met de buurtbewoners en geïnteresseerde ondernemers en creatievelingen', zegt Sven Taeldeman, sp.a-schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter van sogent. In tussentijd zorgt OVAM er voor de bodemsanering.

De Wasserij der Vlaanderen, met felblauwe gevel in de Toekomststraat en massieve gevel in de Kunstenaarstraat, is een opvallende plek in Sint-Amandsberg. Sinds de laatste was er in 2011 werd gedraaid, staat de site leeg, wachtend op een nieuwe bestemming. De plek met een terreinoppervlakte van ruim 2.000 m² biedt heel wat mogelijkheden en maakt daarom deel uit van het stadsvernieuwingsproject 'En Route'.

'Het project En Route wil van de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg buurten maken waar het ook in de toekomst goed wonen is, met voldoende groen en ontmoetingsruimte. Maar we willen de wijk ook laten bloeien, bruisend van creativiteit en ondernemingszin. De wasserijsite moet dé plek worden waar die dynamiek zichtbaar wordt, waar buurtbewoners, lokale verenigingen, ondernemers en creatievelingen elkaar kunnen ontmoeten', legt Sven uit.

Voor het ontwerp liggen al enkele krijtlijnen vast. Zo worden het wasserijgebouw aan de Kunstenaarstraat en het herenhuis in de Toekomststraat behouden en gerenoveerd. Het grote binnengebied zal deels gesloopt worden om plaats te maken voor een groene, open ruimte. Verder zal het ontwerp ook in samenspraak met de buurt en de toekomstige beheerder vorm krijgen.

Sogent lanceert nu de oproep voor zo’n beheerder die de volledige site na de verbouwing zal huren van het stadsontwikkelingsbedrijf. Verschillende kandidaten kunnen ook samen een voorstel indienen. Zij kunnen vanaf vandaag de oproep downloaden via www.sogent.be.

Het voorstel van de kandidaat-beheerders moet aan een aantal voorwaarden voldoen. 'Zo moet het gebouw onder meer een sportieve en economische invulling krijgen met een duidelijke link met de buurt', weet Sven. 'Denk maar aan een kleinschalige co-working space gecombineerd met horeca of een polyvalente ruimte waar lezingen, workshops, sport en spel mogelijk zijn.'

Om te weten welke ideeën en noden er leven in de buurt, gaat de Stad Gent ook in dialoog met bewoners en lokale verenigingen. Op dinsdag 20 juni krijgen omwonenden informatie tijdens een buurtvergadering en kunnen ze hun eigen wensen en bezorgdheden op tafel leggen. De kandidaat-beheerders zullen zich vervolgens in september tijdens een dialoogcafé aan een groep buurtbewoners en verenigingen voorstellen. Deze groep zal de voorstellen onder de loep nemen en concrete suggesties formuleren in een advies aan sogent. Het stadsontwikkelingsbedrijf zal dit advies in rekening nemen wanneer het de uiteindelijke beheerder aanduidt.

Dit najaar zal de beheerder gekend zijn. 'Als alles vlot verloopt, kunnen de werken starten in 2019 en zal de vernieuwde wasserijsite klaar zijn voor gebruik in de zomer van 2020',  vertelt Sven.

In afwachting van de opening van de vernieuwde wasserijsite zullen buurtbewoners deze zomer de plek al opnieuw kunnen leren kennen. 'De Wasserij zal daardoor vanaf juli 2017 al haar rol als ontmoetingsplek in Sint-Amandsberg kunnen spelen!', besluit Sven.