Astrid De Bruycker informeerde in de gemeenteraadscommissie van 14 september naar de stand van zaken van de plannen met de zogenaamde Meibloemsite,  een voormalige bowling en meubelfabriek in de Brugse Poort. Sven Taeldeman antwoordde dat de stad en het stadsontwikkelingsbedrijf de site willen aankopen, om plaats te maken voor buurtfuncties en openbaar groen. ‘Dat is uitstekend nieuws voor de Brugse Poort’, meent Astrid. ‘De Meibloemsite kan zo extra ‘zuurstof’ geven aan de Brugse Poort, één van de dichtst bebouwde wijken van Gent.’

De zogenaamde Meibloemsite bestaat uit de gebouwen van de voormalige bowling ‘De Meibloem’ en de voormalige meubelfabriek ‘Pauvers-Vandenberghe’ in de Meibloemstraat. Het volledige binnengebied is ruim 8.000 m² groot en biedt dus heel wat mogelijkheden voor een nieuwe invulling.

‘Eens sogent eigenaar wordt van de Meibloemsite, wil het stadsontwikkelingsbedrijf de site meteen voorbereiden voor publiek gebruik. Het gebouwencomplex zal weer aangesloten worden op nutsleidingen,  de nodige veiligheidsmaatregelen zullen genomen worden en er zullen voorbereidingen worden genomen om de site op langere termijn ingrijpend te verbouwen’, legt Sven Taeldeman, voorzitter van sogent, uit.

De grote site leent zich zowel voor binnen-als buitenactiviteiten.  Daarom zijn er plannen om de gebouwen van de bowling en een deel van de meubelfabriek te slopen. Op die manier kan er ook ruimte ontstaan voor nieuw kwaliteitsvol openbaar groen in de Brugse Poort.  

Als sogent binnenkort de onderhandelingen kan afronden en eigenaar wordt, dan is een realisatie van de eerste werken al in 2018 mogelijk. Na de aankoop zullen Stad Gent en sogent ook een beheersstructuur uitwerken met één of meerdere huurders.

Een nieuwe, buurtgerichte invulling

 ‘Het is fijn om te horen dat de Stad Gent en sogent met de herbestemming van de Meibloemsite een publiek project willen realiseren met een positieve uitstraling, dat helemaal past in de wijk. En dat er een participatietraject zal opgestart worden met de buurt, om de definitieve bestemming concreet vorm te geven’, zegt Astrid De Bruycker.

Sven vult aan: ‘De vernieuwde Meibloemsite moet inspelen op de noden in de Brugse Poort. De site moet een sociale en diverse plek worden waar lokale verenigingen een plaats kunnen krijgen en waar diverse buurtbewoners, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten. De Meibloemsite moet de buurt van lucht, ademruimte, activiteit en ontmoeting voorzien. ‘

Tijdelijke invulling

In afwachting van de definitieve bestemming wil de Stad al op zoek gaan naar een tijdelijke invulling. Op de wijkbeurs van de Brugse Poort op 23 september 2017 zal hiervoor al een oproep gelanceerd worden.