Vandaag start de bouw van de voetgangers- en fietserstunnel onder het spoor ten zuiden van station Gent Dampoort. In het voorjaar van 2019 kunnen voetgangers en fietsers er vlot onder  het spoor. De tunnel verbindt de Dendermondsesteenweg en de Kasteellaan,  ter hoogte van de Gandastraat.

Filip Watteeuw schepen van Mobiliteit: 'dankzij deze tunnel hoeven  fietsers niet meer over de Dampoort. Zo  zetten we opnieuw een stap naar  een veilige fiets- en wandelstad'

Veilig en snel

Ongeveer 300 meter van station Gent Dampoort  bouwt de Stad, doorheen  de spoorwegberm, een brede fiets- en  voetgangerstunnel. Onbeschermde weggebruikers krijgen zo een veiliger  en sneller alternatief voor het  drukke rondpunt aan de Dampoort, en  voor de route langs de Forelstraat.

Aan de ene tunnelzijde sluit  de tunnel aan op het voetpad en het  fietspad van de Kasteellaan  (richting station Gent Dampoort). Aan de  andere tunnelzijde takt de  tunnel aan op het fietspad naar  Malmar/Bijgaardepark en legt de Stad  een veilige fietsverbinding aan  over de parking van het koopcentrum,  tot aan de Dendermondsesteenweg.

De NMBS-parking bij station Gent  Dampoort wordt compacter, maar het  aantal parkeerplaatsen blijft  minstens gelijk. De parking voor de  toeristenbussen schuift op, om  plaats te maken voor het fietspad naar de  nieuwe tunnel.

Gemengde financiering

De tunnel en de wegenis worden betaald door Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent en EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), Vlaams Gewest en Farys. De Stad Gent bouwt de tunnel en legt de wegenis aan. Infrabel en NMBS  zijn, gezien de interactie met station Gent Dampoort, nauw betrokken.  Studiebureau Sweco maakte het ontwerp. 


                                                           Toekomstbeeld Dampoort tunnel

Fietsinfrastructuur

Peter Hertog deputé van de  provincie Oost-Vlaanderen: de provincie investeert al langer in haar fietsnetwerk, sinds enkele jaren zijn we een versnelling hoger geschakeld. Er werden overeenkomsten gesloten met onder meer  spoorwegbeheerder Infrabel en Waterwegen en Zeekanaal. Fietssnelwegen  moeten de ruggengraat worden van de bestaande hoofdroutes. Het worden  fietspaden van topkwaliteit om snel en vooral veilig langere afstanden  te overbruggen. Die missing links komen er langs spoorwegen, waterlopen,  oude spoorbeddingen, gemeente- en gewestwegen. 

Stadsvernieuwingsproject 'En Route'

Sven Taeldeman schepen van Stadsontwikkeling: binnen het kader van  stadsvernieuwingsproject 'EnRoute' heeft het stadsbestuur 10 actiepunten  naar voor geschoven om als eerste mee aan de slag te gaan. Een betere,  veilige en duurzame mobiliteit in de oude Dampoortwijk is hier één van.  Door de bouw van deze fiets- en voetgangerstunnel krijgen zwakke  weggebruikers een veiliger en sneller alternatief voor het drukke  rondpunt aan de Dampoort, en voor de route langs de Forelstraat. De  herinrichting van de publieke ruimte rond Dampoort zal bijdragen aan  aangename en leefbare woonbuurten op maat van het gebied en van zijn  bewoners”

     Fotomoment bij de start van de werken: Filip Watteeuw schepen van Mobiliteit, Peter Hertog deputé van de provincie en Sven Taeldeman schepen van                  Stadsontwikkeling

Timing

De opening van de voetgangers en fietstunnel is voorzien in het voorjaar van 2019.