sp.a-schepen voor Stadsontwikkeling Sven Taeldeman, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent, Projectontwikkelaar cvba Schipperskaai Development,  OVAM en Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege gaven op maandag 27 februari 2017 het startschot voor de bodemsanering van de zone tussen Schipperskaai en Koopvaardijlaan. "Dit betekent de échte start van de herontwikkeling van deze site tot het nieuwe stadsdeel 'De Nieuwe Dokken'", vertelt Sven.

Het Handelsdok is één van de oudste dokken van Gent. Industriële activiteiten, zoals de productie en behandeling van treinbiels, hebben er in de 19de en 20ste eeuw geleid tot een bodemverontreiniging. Over een lengte van 300 meter zal ca. 52.500 ton verontreinigde bodem ontgraven worden. Tegelijkertijd wordt van start gegaan met de herontwikkeling van de site tot de nieuwe stadsbuurt ‘De Nieuwe Dokken’. De kost voor de ambtshalve bodemsaneringswerken wordt geraamd op 4 miljoen euro. Deze kost wordt grotendeels gedragen door OVAM, en voor een kleiner deel door de Stad Gent.  

De verontreiniging belemmerde de herontwikkeling van deze waardevolle stadssite. "Door de bodemsanering wordt een historisch bodemrisico weggenomen. En tegelijkertijd wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe stadsontwikkeling. Hier komen ongeveer 400 nieuwe woningen en twee groenzones. Voor zo’n 900 mensen wordt dit een mooie nieuwe stek om te wonen en leven in aangename omstandigheden, op een boogscheut van het stadscentrum en Gent-Dampoort", legt Sven uit.