De gemeenteraad heeft het ontwerp van de zogenaamde "Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent" 'voorlopig vastgesteld' op 27 juni. Daarmee komt de opmaak van de nieuwe visie op het toekomstig gebruik van ruimte in Gent in een nieuwe fase. Nu volgt een openbaar onderzoek, met infomomenten voor alle geïnteresseerden. 'Als alles volgens planning verloopt, zal het plan helemaal klaar zijn tegen de zomer van 2018', vertelt Sven Taeldeman, sp.a-schepen voor stadsontwikkeling. 

Een kort  filmpje toont de belangrijkste uitdagingen en principes: https://www.youtube.com/watch?v=8P0o0T-WLqo&feature=youtu.be

“Nieuw ten opzichte van het vorig structuurplan is dat Ruimte voor Gent grondig ingaat op uitdagingen als klimaatrobuustheid en kindvriendelijkheid, met een brede focus op de leefwereld van de bewoners en het concrete, alledaagse gebruik van de ruimte. Waar een ruimtelijk structuurplan vroeger erg gedetailleerd was, gaat het nu eerder om inhoudelijke afwegingskaders. En last but not least werd de Gentenaar meer dan ooit betrokken bij de opmaak”, vertelt Sven Taeldeman, sp.a-schepen van Stadsontwikkeling.  Gewone Gentenaars leverden een 200-tal ideeën aan!

Waarom een nieuwe structuurvisie?

Een structuurvisie is ‘een wenselijkheid, een visie voor hoe de stad zichzelf graag zou zien ontwikkelen in de toekomst’.  Het is dus een soort kompas dat aangeeft waar we met de stad naartoe willen, en dit als antwoord op een aantal uitdagingen waar steden voor staan. Dit zijn de belangrijste principes:

*Slim verdichten betekent dat we op de juiste plaatsen nieuwe woningen, kantoren, scholen, crèches, assistentiewoningen voorzien. ‘Dit vooral op knooppunten van openbaar vervoer en fietsnetwerken. Op andere plaatsen komt er dan weer meer ruimte voor groen en natuur’, legt Sven uit.

*De verschillende functies verweven we in de stad. Wonen, werken, ontspanning, ontmoeting zijn dicht bij huis, zodat het aantal verplaatsingen vermindert en met de fiets of te voet kan gebeuren. Diensten, kleine bedrijven, kantoren kunnen perfect in de stad. Nabijheid is vrijheid.

*Dit is ook beter voor het klimaat. We streven naar een klimaatrobuuste stad. Water en groen spelen hierin een centrale rol. Een netwerk van waterwegen en groene verbindingen maakt de stad vlot bereikbaar. Minder verharding zorgt ervoor dat het hemelwater een uitweg vindt.

*Duurzame mobiliteit zorgt voor een leefbare stad. Verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer nemen daar een centrale rol in. ‘Binnen de R4 kan een fietser zich van de ene naar de andere kant van de stad begeven binnen het half uur’, weet Sven. ‘Dit maakt een centrale rol van de fiets in Gent bijzonder aantrekkelijk’.   

*De mens staat centraal in de structuurvisie. We gaan uit van de manier waarop de mensen de ruimte samen kunnen gaan gebruiken. We bevorderen ontmoeting en initiatieven om ruimte te delen zoals co-housing, co-working en co-creatie. ‘De stad van de toekomst is warm en sociaal, en is er voor alle Gentenaars’, besluit Sven.

'Want het is duidelijk dat de principes van Ruimte voor Gent zorgen voor minder verplaatsingen, minder ruimte-inname, meer voorzieningen in de buurt, meer kindvriendelijkheid, meer mogelijkheden tot ontmoetingen. Ze zijn beter voor het klimaat én beter voor gezondheid van de Gentenaars!'

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 1 september 2017 tot en met 29 november 2017. Tijdens die periode kan iedereen officieel opmerkingen of bezwaren indienen. De Stad verwerkt de bezwaren en kan indien nodig het ontwerp nog aanpassen.

Infomomenten

Tijdens vier infomomenten in september en oktober licht de Stad het ontwerp toe, telkens van 19.30 tot 21.30 uur.

  • woensdag 13 september 2017: Zaal Ooievaar, Buurtwerk Brugse Poort-Malem, Kokerstraat 36, 9000 Gent, focus op verdichting in 20ste-eeuwse wijken
  • maandag 2 oktober 2017: Gemeenteraadszaal Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, focus op verweven van functies
  • woensdag 11 oktober 2017: Zaal Den Boot, Buurtwerk Nieuw Gent-Steenakker, Rerum Novarumplein 180C, 9000 Gent, focus op buitengebied
  • maandag 16 oktober 2017: De Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, 9050 Gentbrugge, focus op strategische projecten

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis, inschrijven is niet nodig.

Alle verdere info en de volledige tekst van de structuurvisie is te vinden op  https://ruimtevoor.stad.gent/