Naar aanleiding van de besprekingen van de begrotingswijziging 2017 in de bevoegde gemeenteraadscommissie Openbare werken, Mobiliteit en Stedenbouw (OMS) op 15 juni 2017 stelde Sven Taeldeman een forse injectie van 13,8 miljoen € voor in allerlei concrete projecten binnen drie stadsvernieuwingsprojecten die het laatste jaar zijn opgezet: Dampoort-Sint Amandsberg En Route, Muide Meulestede Morgen en Nieuw Gent Vernieuwt.

Het gaat om 9 miljoen middelen binnen de stadsbegroting die nu aan concrete projecten worden toegewezen. ‘Daar bovenop zetten we bij deze begrotingswijziging 4,2 miljoen € middelen van het federaal grootstedenbeleid in op deze stadsvernieuwingsprojecten, én doen we vanuit de stad nog een extra inspanning’, legt Sven uit. ‘Deze financiële injectie zet onze nieuwe stadsvernieuwingsprojecten in de 19de- en 20ste-eeuwse gordel definitief op het goede spoor. Samen met de inwoners werken we hier aan het Gent van morgen!’

De middelen gaan onder andere naar de volgende projecten:

*En Route Dampoort-Sint-Amandsberg:

  • -nieuw ontwerp en tijdelijke invulling van het Heilig Hartplein en omgeving,
  • -renovatie van de  Pastorij op het Heilig Hartplein,
  • -aankoop, sanering  en renovatie van de Wasserij der Vlaanderen – een toekomstig polyvalent ontmoetingscentrum in St Amandsberg,
  • -gratis renovatieadvies en –begeleiding + extra renovatiesubsidies (720.000 €) voor de Dampoortwijk

*Muide Meulestede Morgen:

- aankoop van de  terreinen en gebouwen van Ateljee kringloopwinkel aan de Meulesteedse steenweg  voor woonontwikkeling met innovatieve woonvormen

-aanleg van het Redersplein, Albatrosstraat en Meeuwstraat op de Kop van Meulestede

-inrichting van de St Antonius-Abtkerk  als plaats voor ontmoeting en cultuur

*Nieuw Gent: o.a.

 -verbeteren  van voorzieningen voor de buurt

-continuering van de werking van het multihuis met ontmoetingsruimte, klus-en herstellingsruimte

Eind juni wordt de begrotingswijziging ter stemming aan de gemeenteraad voorgelegd.