Onze maatschappij is voortdurend in verandering. Ook onze manier van wonen evolueert. Nieuwe en minder nieuwe woonvormen dienen zich aan. Met de informatiecampagne ‘Deel uw huis, geef een thuis’ zet de Stad Gent verschillende vormen van samen wonen onder één dak op een rijtje. Gentenaars krijgen zo een overzicht van enkele bestaande woonvormen (en hun regelgeving) en hoe deze toe te passen, weet Sven Taeldeman, schepen van wonen. 

Focus op drie woonvormen

De campagne richt zich op drie woonvormen: hospitawonen, zorgwonen en tijdelijk wonen.

'Met de campagne 'Deel uw huis, geef een thuis' willen we de Gentenaars goed informeren over de mogelijkheden van hospitawonen, zorgwonen en tijdelijk wonen. Dit zijn immers interessante formules die helpen om de beschikbare woonruimte in Gent verder te optimaliseren', zegt Sven Taeldeman.

*Bij hospitawonen is het mogelijk om één kamer te verhuren aan een alleenstaande. De eigenaar-bewoner beschikt over een extra kamer die hij ter beschikking wil stellen. Deze woonvorm is financieel voordelig voor beide partijen: de eigenaar kan zijn woonbudget drukken en de huurder kan op een relatief goedkope manier gebruik maken van gedeelde ruimtes.

 *Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning, zodat maximaal twee oudere (65+) of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Zij kunnen een beroep doen op dagelijkse ondersteuning van de eigenaar. Op deze manier kunnen mensen langer zelfstandig leven met de nodige ondersteuning in de buurt. 

 *Tot slot is er de formule tijdelijk wonen. Deze tijdelijke woonvorm focust op de doelgroep vluchtelingen/asielzoekers of op mensen in een onbewoonbaarverklaring. Een eigenaar kan tijdelijk een kleinere woning creëren binnen de bestaande woning met het oog op de huisvesting van één van deze doelgroepen. Hiermee biedt de eigenaar een tijdelijke opstap aan mensen die het opvangnetwerk van Fedasil of hun niet bewoonbare huis moeten verlaten. Vanuit deze tijdelijke maar comfortabele huisvesting kan de zoektocht naar een reguliere en duurzame woonoplossing beginnen.

'De communicatiecampagne wil vooral informeren. De brochure zet de drie woonvormen op een rijtje én geeft een overzicht van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan', vertelt Sven. 'De brochure loodst de Gentenaar naar de Woonwinkel voor meer informatie én naar de website waar hij meteen kan doorklikken naar het omgevingsloket om een melding of een vergunningsaanvraag te doen. Daarnaast verspreiden we deze boodschap op tal van ontmoetingsplaatsen in Gent via een affiche en een flyer.' 

Praktisch

Meer informatie vindt u op www.stad.gent/deeluwhuis

Daarnaast kan u langsgaan bij uw woonwinkel of bellen naar 09 266 76 40.