Op de gemeenteraadszitting van maandag 20 februari 2017 legde Sven Taeldeman de eed af als schepen van de Stad Gent. Sven heeft de bevoegdheden Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen. 

Sven Taeldeman (geb. 17.10.1972) is opgegroeid in Landegem en Nevele, maar heeft zich altijd Gentenaar gevoeld: “Na de lagere school, speelde mijn hele leven zich hier bijna speelt af. Ik liep er school en later ging ik er naar de universiteit. Ik vond er ook mijn eerste jobs en ben hier altijd blijven plakken". Sven is vader van twee kinderen, dochter Valentien (16) en zoon Boris (12),“die zich hier ook fantastisch amuseren in deze stad en hun weg aan het zoeken zijn” . 

De schepenbevoegdheden van Sven sluiten zeer nauw aan bij zijn persoonlijke interesse en expertise. "Toon me een landkaart of stadsplan en ik ben geïnteresseerd. Ik heb een ferme passie voor alles wat met geografie en ruimtelijke planning te maken heeft. Ik ben dan ook afgestudeerd als licentiaat geografie en postgraduaat ruimtelijke planning. Een brede kijk op de omgeving,en in de diepte gaan als het moet. Waarom ligt die weg hier zo bijvoorbeeld, ofwaarom staat daar een bos, en waarom daar geen huizen, waarom ploegt die boer zo? Zou het niet beter zijn om daar… te voorzien? Je begrijpt, de leefomgeving is voor mij altijd een boeiend vraagstuk",  legt Sven uit. “Een uitstapje is altijd een beetje een ‘excursie’, mijn kinderen weten datondertussen”. Het liefst van al met de fiets. 

"Gelukkig heb ik ook altijd werk gevonden waarin ik die passie kon gebruiken. Ik werkte bij milieuadviesbureau Esher en studiebureau Technum. Later werkte ik als ruimtelijk planner en mobiliteitsdeskundige bij de Provincie Oost-Vlaanderen. In die functie was ik de planner van het hoofdstuk mobiliteit in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van Oost-Vlaanderen, gaf ik advies op tientallen gemeentelijke mobiliteitsplannen en hun fietspaden projecten en kon ik ze dus mee vorm geven, en was ik projectleider van het plan van de ‘missing links’ in ons Oost-Vlaams verkeersnet", gaat Sven verder. Het is allemaal expertise die de komende jaren zeker goed van pas zal komen. 

"Van 2007 tot 2009 was ik kabinetschef van gouverneur Denys, een fijneperiode. Maar op een bepaald moment wordt de lokroep te sterk, en kies je vooreen kabinetsfunctie bij de politieke partij die me van kindsbeen af bezield heeft (in 1976 op de achterbank van de BSP-verkiezingskaravaan, in 1980 (en later) meestappen aan de hand van vader in de 1-meistoet, als klein manneke in de grootste anti-rakettenbetoging enz). In 2009 ben ik zo raadgever Stedenbeleid geworden, toen Freya Van den Bossche bevoegd Vlaams minister was (tot midden 2014).  Dit liet me toe om  alle grote stedenbeleidsdossiers, Gentse of Oost-Vlaams, of daarbuiten, te kunnen volgen vanuit de ‘Vlaamse regeringshelicopter’. De ‘stad’ was het onderwerp. Beslissingen van de Vlaamse regering voorbereiden, klemtonen leggen en ‘netjes afzetten aan de meet’. Vannabij ervaar je dat politiek noodzakelijk is, en het verschil kan maken. Geld vrijmaken voor isolatiepremies bijvoorbeeld helpt mensen echtvooruit. Ze kunnen investeren in hun woning, waardoor de waarde ervan verhoogt, en ze krijgen een levenslange besparing op hun energiefactuur. Of geld vrijmaken voor fantastische pleinen en parken bij stadsontwikkelingsprojecten." 

Na zijn kabinetsjaren bij Freya werd Sven projectleider planningsfase fietssnelwegen bij de provincie Oost-Vlaanderen. Fietssnelwegen zijn een nieuwmobiliteitsmedium. Fietsen was zijn beroep, maar is ook zijn passie. Dit belet niet dat ‘bricoleren aan ouwe auto’s’ hem gerust een dag kan in beslag nemen. 

In 2012 werd hij intussen verkozen in de Gentse gemeenteraad, waar hij zich meteen tot een van de actiefste leden ontpopte. Hij volgde in de commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw vele dossiers op die nu tot zijn bevoegdheidspakket als schepen behoren. 

Sven: “Ik wil zoveel mogelijk realiseren van de uitstekende plannen en projecten die Tom de voorbije jaren voorbereidde, en dit in een sterke collegiale ploeg met fantastische medewerkers. En ik kijk er nu al naar uit om nieuwe ideeën mee te geven voor het Gent van morgen. Ik heb hier zeer veel goesting in! “