De nieuwe “Structuurvisie 2030”, ook bekend als “Ruimte voor Gent”, wil een vernieuwende ruimtelijke visie op de toekomst van Gent bieden. We denken aan oude gebouwen herbestemmen in plaats van nieuwbouw; werken aan duurzame mobiliteit met bijvoorbeeld een gesloten netwerk van fietspaden (‘bicycle urbanism’); een transportnetwerk via het water uitbouwen; ontmoetingsplekken creëren rond knooppunten van wonen, werken, winkels en vervoer; de afstand om u te verplaatsen verkleinen door functies te verweven in de stad; het bevorderen van ontmoetingen en initiatieven om ruimte te delen zoals co-housing, co-working en co-creatie; …. En nog zo veel meer uiteraard. Op zaterdag 11 maart 2017 organiseert de Stad Gent hierover een Toekomstgesprek in het KASK.

Sven Taeldeman, sp.a-schepen voor Stadsontwikkeling: “Namens de Stad Gent zullen we op 11 maart vertellen hoe we de voorbije jaren te werk zijn gegaan bij het opstellen van onze toekomstvisie, en hoe de input van veel Gentenaars een rol heeft gespeeld in de opmaak van het voorontwerp van “Ruimte voor Gent”.  Maar het werk is nog niet af! We gaan nog steeds graag in dialoog met iedereen die geïnteresseerd is. Iedereen mag op 11 maart dan ook nog eens vragen stellen en opmerkingen geven bij de huidige stand van zaken. En we zullen goede suggesties van Gentenaars zeker graag meenemen. We moeten er samen voor zorgen dat onze stad van de toekomst warm en sociaal is, voor álle Gentenaars!”

Het uiteindelijk doel van de “Structuurvisie 2030 - Ruimte voor Gent” is een soort kompas dat aangeeft waar we met de beperkte ruimte in en rond onze stad naartoe willen, en dit als antwoord op een aantal uitdagingen waar steden voor staan. Na de zomer van 2017 volgt een openbaar onderzoek, dat drie maanden zal duren. Als alles volgens planning verloopt, zal de structuurvisie klaar zijn tegen de zomer van 2018.

Programma van het Toekomstgesprek op zaterdag 11 maart 2017:

  • 10 uur: deuren open en onthaal
  • verwelkoming
  • inleiding door Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen
  • presentatie van het voorontwerp
  • mogelijkheid tot vragen en opmerkingen
  • receptie
  • 13 uur: einde – aansluitend mogelijkheid om de tentoonstelling ‘A Glimpse of where we’re going’ te bezoeken in het STAM

Plaats: KASK, zaal Cirque, Bijlokesite, ingang Louis Pasteurlaan 2 (aan Bijlokehof), 9000 Gent.

De toegang is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan online of telefonisch bij Gentinfo op 09 210 10 10 (maandag-zaterdag, 8-19 uur).