Er is de voorbije dagen heel wat te doen geweest over het stadsontwikkelingsbedrijf sogent. Een ontslagen directeur schopt wild om zich heen en beweert dat er in het verleden gesjoemeld zou zijn en dat hij als klokkenluider aan de kant gezet zou zijn. Het stadsontwikkelingsbedrijf stapt nu zelf naar het parket. Sven Taeldeman, voorzitter van sogent: ‘Alle klachten zijn vorig jaar onderzocht in een extern juridisch onderzoek. Dat onderzoek heeft effectief onzorgvuldigheden vastgesteld, die niet door de beugel kunnen. We hebben meteen bewarende maatregelen genomen en hebben de nodige stappen genomen om dit soort onzorgvuldigheden in de toekomst te vermijden. Maar het onderzoek concludeerde ook dat er geen strafrechtelijke feiten gepleegd zijn. Daarom zijn we in het verleden niet naar het parket gestapt. Alle stappen die genomen zijn in dit dossier werden gesteund door het voltallige bestuur van sogent, waarin àlle politieke partijen zitten, ook vertegenwoordigers van elke oppositiepartij. We hebben altijd kort op de bal gespeeld en blijven dat doen. Ik wil dat er absolute duidelijkheid komt. Daarom zullen we nu het volledige dossier overmaken aan het Gentse parket. Het is aan de procureur om nu te oordelen hoe het verder moet.’

De heisa van de voorbije dagen is het gevolg van een aanslepende ruzie tussen twee voormalige directeurs van het stadsontwikkelingsbedrijf. Sven legt uit: 'Vorig jaar beschuldigden die twee elkaar van ernstige fouten. Beiden zagen zichzelf als klokkenluider en verweten elkaar buiten de lijnen te kleuren bij de toewijzing van overheidsopdrachten. De ruzie ontspoorde en het was duidelijk dat de twee niet meer konden functioneren binnen sogent. Meer nog: ze brachten de werking van het hele bedrijf in het gedrang en dat is natuurliijk ontoelaatbaar want sogent werkt aan fantastische porjecten voor Gent en de Gentenaars. Ze werden daarom allebei ontslagen.'

Een van die twee voormalige directeurs is iemand die Sven Taeldeman kent sinds zijn studententijd. De andere ex-directeur beweert nu dat Sven die wou beschermen en dat sogent daarom niet eerder naar het parket stapte.  Sven: ‘Ik heb mijn zogenaamde vriend ontslagen. Dat zegt toch genoeg? Ik heb in dit dossier steeds zo objectief mogelijk gehandeld. Bij elke stap is steeds extern juridisch advies ingewonnen en kreeg ik de volledige steun van het bestuur van sogent, waarin alle politieke partijen zitten, dus ook de oppositie. Nu vinden de oppositiepartijen het blijkbaar nodig om hier politieke spelletjes rond te spelen en stoere verklaringen af te leggen. Daar doen wij niet aan mee. Deze heisa moet stoppen. ’