De bouw van de eerste nieuwe sociale woningen in Nieuw Gent start rond de jaarwisseling van 2019-2020. Zes verouderde sociale woontorens in Nieuw Gent maken daar plaats voor nieuwe sociale woningen. Die operatie verloopt volgens een schuifplaatje: eerst bouwen, dan verhuizen, slopen en terug bouwen.

Sven Taeldeman schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen: de start van de bouwwerken van de eerste nieuwe sociale woningen rond het Rerum Novarumplein is gepland rond de jaarwisseling van 2019-2020. Die woningen zijn nodig om bewoners uit een eerste toren te laten verhuizen. Dat is meteen een belangrijke zichtbare stap in het stadsvernieuwingsproject 'Nieuw Gent Vernieuwt' dat Stad Gent en WoninGent momenteel voorbereiden.”

In het voorjaar van 2016 startten Stad Gent, WoninGent en de VMSW een studie om van de wijk Nieuw Gent een levendige wijk te maken waar het aangenaam wonen is. De eerste conclusie volgde al snel: de zes woontorens (Aurora, Jupiter, Mercurius, Milenka, Orion en Saturnus) slopen en vervangen door nieuwe sociale appartementen.

De studie is ondertussen klaar. Het resultaat is een ontwikkelingsplan voor Nieuw Gent voor de komende 15 jaar, het ontwikkelingsplan bevat vijf hoofdlijnen:  

1.Bouwen voor de buurt

In totaal komen er in die eerste fase een 90-tal woningen. Die moeten de verhuis van bewoners uit een eerste woontoren mee mogelijk maken. De vervangingsbouw verloopt via een zogenaamd schuifplaatje. Dat betekent dat er eerst nieuwe woningen komen, en pas daarna een eerste woontoren wordt afgebroken. Op de vrijgekomen plaats kan de bouw van nieuwe woningen starten en zo verder.

2.Nieuwbouw en beheer op maat

De nieuwe appartementsgebouwen zullen een mix van hogere en lagere gebouwen zijn. Er zullen ook meerdere ingangen per gebouw zijn. Dit verhoogt de sociale controle en cohesie. Het aantal bouwlagen varieert van 3 tot 12. De eerste nieuwe woningen rond het Rerum Novarumplein (eerste fase) zullen eerder laag zijn zoals de gebouwen in de omgeving.

Er komen in de toekomst meer appartementen voor gezinnen met kinderen. Stad Gent en WoninGent onderzoeken ook de haalbaarheid van woningen met zorg, bijvoorbeeld voor ouderen of kwetsbare groepen.

3.Leesbare structuur met menselijke schaal

De nieuwe appartementsgebouwen zullen qua bouwhoogte beter aansluiten bij de bestaande omgeving. Zo zullen de gebouwen in de Kikvorsstraat laag zijn en de gebouwen grenzend aan het park middelhoog tot hoog. Het openbaar domein krijgt een meer logische structuur. Dit alles moet de samenhang in de wijk vergroten.

Ook de bouwvolumes van de nieuwbouwprojecten ter hoogte van het Rerum Novarumplein worden afgestemd op de omgeving en versterken de ruimtelijke samenhang tussen het park en de Zwijnaardsesteenweg.

4.Levendig park

De paden in het park vormen de ruggengraat van de woonwijk Nieuw Gent. Die blijven dan ook behouden in het park. Het park breidt wel uit door de sloop van de Aurora en het groeperen van woningen dichter bij de Kikvorsstraat. De herinrichting zal gebeuren op maat: voor alle leeftijden en activiteiten.

5.Vitaal centrum

Het Rerum Novarumplein moet dienst doen als een levendig centrum van de wijk. De sociale voorzieningen worden beter geschikt, de geplande nieuwe woningen zullen het plein duidelijker afbakenen en het plein krijgt een aangepaste inrichting.

In de herinrichting is het belangrijk om linken te leggen met de Zwijnaardsesteenweg, die geldt als de verbinding met de stad (met onder andere openbaar vervoer). De Stad wil ook kijken met de handelaars hoe handel en ondernemen verder kunnen ondersteund en versterkt worden. In de nieuwe gebouwen aan het Rerum Novarumplein zouden ook commerciële ruimtes kunnen komen.

Inspraak en informatie

Sven Taeldeman schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen: “de architecten hebben de strategie niet zomaar in hun kantoor bedacht. Stad Gent en WoninGent gaven hen van bij de opdrachtomschrijving al heel wat bewonerssignalen van de laatste jaren mee. Het team had ook stadssocioloog Arnold Reijndorp en stadsgeograaf  Els Desmet aan boord om het dagelijkse leven in de wijk mee te nemen in de studie. De onderzoekers logeerden op verschillende momenten in een leegstaand appartement de wijk. In het voorjaar van 2017 waren er ook al twee klankbordgroepen en bij de uitwerking van de deelprojecten komen er nog inspraakmomenten.”