Enkele dagen geleden stelden Annemie Van Uytven en Mich De Winter het project Switch 'n Go voor. Hieronder kan je lezen waarom Leuven nood heeft aan Switch 'n Go!

“We willen voor bezoekers van de binnenstad gratis park and ride-parkingsvoorzien als een gordel rond de stad. Op deze randparkings kan de bezoeker gratis de wagen achterlaten en vlot overstappen op duurzame vervoermiddelen die de bezoeker naar de binnenstad brengt. Overstappen kan er op kleine pendelbussen die rijden op milieuvriendelijke brandstoffen, (elektrische) fietsen die kunnen uitgeleend worden of fietstaxi's. Ook zouden deze randparkings kunnen ingezet worden tijdens evenementen in de binnenstad die heel wat bezoekers aantrekken.” verduidelijkt Annemie Van Uytven.  “De voordelen van ons plan zijn duidelijk. Het betekent een verminderde parkeerdruk in de binnenstad, meer vrije publieke ruimte en meer parkeerplaatsen voor bewoners!

Het motto van Switch 'n Go is simpel: ‘wissel van vervoersmiddel aan de rand van de stad en rij onze binnenstad op een duurzame manier binnen.’

“Maar er is meer!” vervolgt Mich De Winter. “We willen dit concept ook toepassen op het Leuvense goederenvervoer. Zware vrachtwagens en allerhande bestelwagens die te pas en te onpas goederen komen leveren in de binnenstad en zich vaak hinderlijk parkeren, moeten definitief tot het verleden behoren.”

“Daarom willen we werk maken van een goederenomslagplaats aan de rand van de stad. In overleg met de Leuvense handelaren zoeken we naar een geschikte locatie waar goederen worden overgeladen in kleinere, milieuvriendelijkere vrachtwagens, bestelwagens of op fietsen met laadbak.  De goederen worden niet meer aan de eigen voordeur geleverd, maar op een gezamenlijke nieuwe voordeur aan de stadsrand. Daar worden de goederen met bestemming binnenstad of deelgemeenten gebundeld en vervoerd op een duurzame manier. Een win win-situatie voor iedereen! Handelaars hebben de mogelijkheid om hun leveringen in te plannen wanneer het hen past en hoeven geen ruime opslagplaats meer te voorzien. Leveranciers op hun beurt moeten niet langer rekening houden met vensteruren en laad- en loszones in de binnenstad. En last but not least levert dit voor de shoppers en inwoners van de stad aangename winkelstraten op wat op hun beurt leidt tot een verhoogde inkomst voor handelaars’.