Na een hobbelig parcours werd de regeling voor onbelast bijverdienen uiteindelijk toch goedgekeurd. “Dat komt omdat de Open VLD dringend een trofee nodig had”, zegt Meryame Kitir. “Want zelfs leden van de meerderheid kwamen mij zeggen dat ze het er ook niet mee eens zijn. En van de tien middenveldorganisaties die we uitgenodigd hebben om over het voorstel te komen spreken - van werkgeversorganisaties over vakbonden tot verenigingen en vrijwilligers - was er niemand die enthousiast was. Iedereen had kritiek.”


Volgens Kitir komt die kritiek er o.a. omdat verenigingen druk zullen ondervinden om mensen te betalen voor werk waar ze vroeger vrijwilligers voor zochten. “Die verenigingen hebben daar vaak helemaal het geld niet voor. De flexibele job of bijbaantjes die deze regering creëert zijn voor studenten, gepensioneerden of mensen die al een job hebben.

En veel gepensioneerden en mensen die al werk hebben stappen daar ook in, want ons land is het enige land waar de koopkracht van de lonen is gedaald en waar men constant besnoeit op de pensioen. Maar voor wie geen diploma heeft, of een diploma dat zogezegd niet meer beantwoordt aan wat bedrijven vandaag verwachten, wordt het helemaal een drama. Zij geraken ondanks de conjunctuur nu al moeilijk  aan de bak. Dit soort maatregelen zal dat nog verergeren. Voortaan  mogen ze het helemaal vergeten.Volgens Kitir dreigen ook de kleine KMO’s in de gevarenzone te geraken. “Er zal een enorme concurrentieverstoring ontstaan tussen de kleine KMO's die één of twee personeelsleden hebben om kleine herstellingswerken bij particulieren te doen en zij dit dit voortaan onbelast en zonder duidelijkheid over de vergoeding gaan uitvoeren. En wat doe je met een iemand die als elektricien werkt bij een KMO, maar ook na zijn uren nog voor zesduizend euro per jaar zal bijverdienen als elektricien? Strikt genomen concurreert die met zijn werkgever, en kan hij daarvoor ontslagen worden om dringende reden. Toen ik daarover Minister De Block ondervroeg, gaf ze drié keer een verschillend antwoord. Door dat gebrek aan duidelijkheid riskeren dus mensen die te goeder trouw gaan bijklussen, een sanctie op te lopen”

En dan zijn er nog de problemen die dreigen de kop op te steken in de kinderopvang en bij  ondersteunende taken in de ouderenzorg. “Door de besparingen in die sectoren wordt het verleidelijk  om gewoon betaalde taken door te spelen naar bijklussende mensen die daar eigenlijk totaal niet voor opgeleid zijn, die niet omkaderd worden door een instantie die erop toeziet dat ze dat goed doen,...maar wel wat geld willen bijverdienen.” 

Dat het niet enkel het linkse kamp is dat problemen heeft met de regeling, blijkt uit het feit dat Unizo naar het Grondwettelijk Hof trekt om de regeling af te schaffen. “Volgens Unizo is er sprake van oneerlijke concurrentie. Ik denk dat ze daarmee best een kans maken. De beschermingen die de regering heeft ingebouwd zijn echt onvoldoende. Mensen zouden geen klusjes mogen doen voor klanten die ook klant zijn bij de bedrijven waarvoor zij werken. Maar wie houdt dat bij, en wie zal dat controleren? Trouwens, met het onbelast bijverdienen kunnen mensen ook beginnen werken voor platformen als Uber en Deliveroo. De discussie over of hun medewerkers zelfstandigen of werknemers zijn is daarmee blijkbaar beslecht. Ook dat is oneerlijke concurrentie”, besluit Meryame Kitir.