Zaterdag 2 juni vieren de stad Leuven, Cera en de Muntstraat feest. Reden voor dit feestje is de facelift die het centrum van de stad heeft ondergaan en die stilaan helemaal in de plooi valt. “Met de komst van Cera en de nieuwbouw op de hoek van de Boekhandelstraat en de Muntstraat ronden we een belangrijke periode af van vernieuwing in de historische stadkern”, aldus burgemeester Louis Tobback.

Het stadsbestuur werkt al jarenlang aan een doordacht totaalplan om de stadskern sterk van uitzicht te veranderen. Deze veranderingen vonden en vinden  op vier niveaus plaats: op het vlak van de afzonderlijke gebouwen,  de openbare ruimtes, vergroening en  mobiliteit.

Vernieuwing van de binnenstad

“De realisatie van M kan je zien als een startpunt waarbij we op tien jaar tijd heel de binnenstad hebben aangepakt”, zegt Tobback. “Deze beweging heeft ook andere investeerders, zoals de KU Leuven, Cera, Jan Callewaert en Romain aangezet om mee te investeren en te restaureren.”

Het stadsbestuur verwijst, wat de gebouwen betreft, duidelijk naar de restauraties in de Universiteitshallen, De Valk, het Helleputtegebouw, Hotel d’Eynatten, Tafelrond en de restauraties in de Tiensestraat. Zelf investeerde de stad in de restauratie van de Sint-Pieterskerk en nu ook in het stadhuis. Het stadhuis krijgt momenteel een opknapbeurt. Het blijft een absolute must-see voor bezoekers uit binnen- en buitenland. Het stadsbestuur heeft nu ook de herinrichting van de wandelzaal goedgekeurd wat het startpunt is van de renovatie en herbestemming van het stadhuis tot toeristisch vertrekpunt en erfgoedhuis.

Ook schepen Dirk Robbeets bevestigt het verhaal: “We hebben zowel werk gemaakt van de opwaardering van de Oude en de Grote Markt als van het Mgr. Ladeuzeplein en het Herbert Hooverplein. Binnenkort komen het Alfons Smetsplein, het Damiaanplein, de Vismarkt en het Hogeschoolplein aan de beurt. Voeg daar nog het afgewerkte Janseniushof en  Barbarahof bij en je krijgt een aaneensluiting van nieuw ingerichte pleinen die de stad zoveel mooier maken.”

Dat het geheel zorgt voor het nodige bijkomende groen en een stad die leefbaar wordt, mag ook duidelijk zijn.  In elk traject dat werd gelopen is er immers steeds bijzondere aandacht gegaan naar de vergroening van de binnenstad. Ook het Rector De Somerplein wordt nu ingegroend vanuit dat principe.

“Het autoluw maken van de binnenstad zorgt ervoor dat al die aanpassingen, restauraties en vernieuwingen beter tot hun recht komen. Leuven wordt zo een stad waar geschiedenis, erfgoed, toerisme, groene ruimte, bereikbaarheid en gezelligheid in evenwicht zullen zijn. Iets waar de Leuvenaar in de komende decennia van zal kunnen profiteren”, aldus een tevreden burgemeester.

’t Es Fieëst

Er is dus reden genoeg om te feesten. Op zaterdag 2 juni wordt er aan alle deelnemers en Leuvenaars een mooi traject voorgesteld. Je kan heel de dag een gratis bezoek brengen aan M en aan de tentoonstelling ‘Herleven’ in het Cera-gebouw. Er is heel wat animatie en ’s avonds zijn er optredens van Leuvense kaskrakers zoals Berry Quincy en Paul Michiels. "Er werd ook een wandelroute uitgewerkt waarbij je langs meerdere verwezenlijkingen wandelt”, vertelt schepen Robbeets. “Zo kan je een bezoek brengen aan Tafelrond, het Radiohuis en het nieuwe Cera-gebouw. En het verhaal is nog niet gedaan. We doen ook uit de doeken wat de toekomst is op korte en middellange termijn.”