De besparingsmaatregelen van de huidige federale en Vlaamse regering treffen niet alleen alleenstaanden en gezinnen, maar in het bijzonder raken ze ook de gepensioneerden.  Zij moeten niet alleen de indexsprong en de verhogingen van water- en elektriciteitsfactuur slikken, maar genieten daarenboven niet van enige verhoging van hun maandinkomen.

En dan willen we het nog niet hebben over de dienstverlening die wordt afgebouwd. Denk maar aan hoe Vlaams minister Ben Weyts (n-va) de belbus afschafte, hoe gedeputeerde Luk Lemmens (n-va) de eindejaarsbussen uit zijn budget schrapte, hoe Vlaams minister Homans (n-va) een einde heeft gemaakt aan subsidies voor de bouw van sociale koopwoningen, …

Het verhaal wordt wel bijzonder cynisch wanneer uitgerekend n-va-PLE zonder blozen stelt dat het Essense ocmw de factuur van de Taxshift mogelijk gaat doorrekenen aan de bewoners van de serviceflats Mastbos. 

De Essense serviceflats werden immers gebouwd door de vennootschap met Care Property Invest.  Herhaaldelijk werd zowel door het ocmw als door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten aan minister van financiën Johan Van Overveldt (n-va) gevraagd om belastingvrijstelling te voorzien voor de vennootschap met sociaal doel. Doch hij weigerde halsstarrig hierop in te gaan.

N-va-PLE stelt dat cd&v in de federale regering en sp.a vanuit de oppositie een belasting bepleitte op vermogens.  Terecht, want het is ongezien hoe de huidige regering immense geschenken geeft aan multinationals en Electrabel, cadeaus geeft aan de rijken en bespaart op kap van de gezinnen, senioren en sociaal zwakkeren.

Jammer genoeg bleek vorige week daarenboven dat de besparingen onder begrotingsminister Van Overveldt (n-va) tot gevolg hebben dat het begrotingstekort van 2,9 % zelfs slechter is dan onder de regering Di Rupo.  We konden het niet beter stellen dan parlementslid en voorzitter van de commissie financiën in de Kamer, de cd&v-er Eric Van Rompuy vorige week. 

De partij die een indexsprong doorvoerde, die de elektriciteitsfactuur doet verhogen, die de Taxshift invoert zonder dat net de gepensioneerden daar baat bij hebben, ….  gaat nu de Essense cd&v-sp.a meerderheid verwijten dat ze de gevolgen van hun regeringsmaatregelen noodgedwongen moet doorrekenen aan de huurders van de serviceflats.

Men zou dus beter eerst voor eigen deur vegen.  De Antwerpse dichteres Alice Nahon had het niet beter kunnen verwoorden:

“Het Is goed in eigen hert te kijken, nog even vóór het slapengaan,
 of ik van dageraad tot avond, geen enkel hert heb zeer gedaan, …”

sp.a  is alleszins bereid om een parlementair initiatief te nemen en aan nv.a-minister Van Overveldt alsnog te vragen sociale correcties aan te brengen op de Taxshift voor sociale investeringsfondsen voor de bouw van onder andere serviceflats en assistentiewoningen.  Eerder weigerde hij dit.  Benieuwd of nv-a bereid is dit mee te ondersteunen.