In een superdiverse stad als Leuven is meertaligheid zowel een troef als een uitdaging. De kinderopvang speelt een belangrijke rol in de taalontwikkeling van jonge kinderen. Om de Leuvense kinderdagverblijven in die rol te versterken, organiseerde Stad Leuven in samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO, KU Leuven) een begeleidingstraject op maat.

Op dinsdag 12 december 2017 reikte Bieke Verlinden, schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken, de diploma’s uit aan de deelnemers die het begeleidingstraject ‘Taalbeleid in de kinderopvang’ succesvol doorliepen.

Tijdens dit traject kregen de verschillende kinderdagverblijven de nodige achtergrond om op hun eigen werkplek taalstimulerend aan de slag te gaan. Er werd onder meer ingegaan op de basisprincipes van (meertalige) taalverwerving en de manier waarop kinderbegeleiders in gesprek gaan met kinderen. In praktijksessies kregen de kinderdagverblijven praktische tips en tools die ze meteen op de werkvloer konden inzetten, bijvoorbeeld over het werken met boekjes en andere prikkelende materialen…  Daarnaast werden verschillende kinderbegeleiders tijdens het werk gecoacht.

De nadruk in het traject lag echter niet alleen op het verwerven van inhoudelijke knowhow rond hoe je taalstimulerend kan handelen, maar ook op inzichten om in het eigen kinderdagverblijf een taalbeleid te realiseren dat gedragen wordt door alle kinderbegeleiders. “Dat is immers de echte uitdaging: ervoor zorgen dat al deze inzichten doelbewust opgenomen worden in het beleid en in de praktijk gebracht worden door élke kinderbegeleider”, aldus Karen Torfs (CTO).

Schepen Bieke Verlinden licht het belang verder toe: “We willen op deze manier meewerken aan een positieve en stimulerende houding ten opzichte van talige diversiteit in de kinderdagverblijven. Meertaligheid is een troef voor de toekomst en kan via een positieve aanpak ook een sterke opstap zijn om het Nederlands onder de knie te krijgen. Zo vroeg mogelijk  de kansen van de kinderen én de kinderopvang versterken, dat is de bedoeling.”

Om een impuls te geven aan de uitbouw of de versterking van het taalbeleid in de Leuvense opvanglocaties, werkte Stad Leuven in samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) een begeleidingstraject uit op maat van de kinderdagverblijven. Dinsdag 12 december vond de laatste sessie plaats. Ze werd afgesloten met een feestelijke uitreiking van diploma’s aan de ‘taalbeleidsexperten’.