De belastingvermindering in de taks shift is voor de meeste gezinnen een maat voor niks. In het bijzonder voor de gezinnen met kinderen schiet er nauwelijks iets over. Vanaf 3 kinderen is er zelfs geen sprake van een belastingvermindering. “Dit is ronduit een gezinsonvriendelijke maatregel”, zegt Karin Temmerman.

Zelfs als we rekening houden met de eerder genomen maatregelen die de indexsprong moeten compenseren, zoals het verhogen van de forfaitaire beroepskosten en het versterken van de werkbonus, vallen alle gezinnen ruim onder de lat van de 100 euro zoals door de regering werd vooropgesteld. Nochtans was dat de nuance die premier Michel zelf aanbracht, daags na de eerste communicatie van de regering dat iedereen 100 euro zou ontvangen.

Karin Temmerman: “Dit is nog maar eens een bewijs dat deze regeringen gezinnen met kinderen niet alleen viseren als het gaat over het opleggen van extra facturen. Ook bij belastingverminderingen en bij koopkrachtversterkende maatregelen worden gezinnen met kinderen compleet genegeerd.”

Eerder besliste de Vlaamse regering al om de kinderopvang duurder te maken, de maximumfactuur voor het kleuter- en basisonderwijs hoger te leggen, het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs op te trekken, een (dubbele) indexsprong toe te passen op de kinderbijslag én zullen ouders voor hun kinderen meer inschrijvingsgeld bij sportclubs betalen als gevolg van de vele besparingen bij verenigingen.