De wetswijziging maakt mogelijk dat het remgeld bij een bezoek aan een tandarts gevoelig verhoogd wordt voor wie niet minstens één keer per jaar op controle gaat. Een maatregel die nog dit jaar in werking zal treden. Concreet zal iemand die in het voorbije jaar zijn tandarts niet bezocht of vergat te bezoeken, het jaar daarop, voor bepaalde ingrepen zoals het het vullen van een gaatje fors meer betalen. Voor het trekken van een tand betaal je dan bijvoorbeeld 14 euro remgeld betalen in plaats van 7 euro.

“Ik begrijp dat de minister de mensen wil aanmoedigen om de tandarts te bezoeken, maar dat doe je niet door hen te straffen”, zegt Karin Jiroflée. Zij vreest dat de maatregel vooral de meest kwetsbare groep zal treffen.

Mensen stellen tandzorg vandaag vooral uit omdat men, terecht, vreest voor de bijkomende kosten. Buiten het jaarlijks preventief onderzoek is tandzorg vaak héél duur, denk maar aan extracties, protheses of beugels. Net uit vrees daarvoor haken mensen af. “Als de minister dus echt meer mensen bij de tandarts wil krijgen moet ze inzetten op een verbeterde terugbetaling van tandzorg voor iedereen, en het verlangen van drempels voor kwetsbare groepen met specifieke maatregelen”, vindt Karin Jiroflée.

“Wat minder stok, en wat meer wortel graag! Als arts weet de minister ongetwijfeld dat wortels goed zijn voor de gezondheid”, aldus Karin Jiroflée.