Zowel de taxshift als de zogenaamde Turteltaks hebben zware gevolgen voor de financiën van de gemeenten.

In 2013 moesten de steden en gemeenten een meerjarenplanning opstellen tot 2019. Toen konden zij nog niet weten dat de verschillende maatregelen van de federale overheid zo’n grote impact zouden hebben op de gemeentefinanciën. Bovendien blijken de berekende bedragen van de FOD Financiën grondig fout te zijn.

“Concreet betekent dit voor de stad Diest een vermindering aan inkomsten van 855.000 euro”, zegt gedeputeerde Marc Florquin. “Bovendien kost de invoering van de Turteltaks onze stad nog eens ongeveer 100.000 euro. Door maatregelen van de federale overheid zal Diest voor de volgende vier jaar in het totaal dus over 955.000 euro minder middelen beschikken.”