Op de agenda van de laatste gemeenteraad van het jaar stond het budget voor 2017. Arno Aerden, sp.a-fractieleider  merkte op dat er ook in 2017 weer heel wat werk op de plank van het gemeentebestuur ligt.

In Het Nieuwsblad vergeleek men begin december de gemiddelde inkomens van Belgische gemeenten. Het gemiddelde inkomen van een Essenaar ligt één procent boven het gemiddelde in België. Als we echter naar de ons omringende en vergelijkbare gemeenten kijken,  zien we dat Essen wat achterop hinkt.  Zo heeft een inwoner van Brecht op jaarbasis gemiddeld 2.000 euro meer  te besteden…

Sociaal beleid

De uitdaging voor het bestuur ligt er volgens Aerden in om ervoor te zorgen dat Essen ook in 2017 een zorgzame gemeente blijft.

Aerden benadrukte vervolgens dat de federale en de regionale regeringen het de mensen niet eenvoudig maakt, van de Turteltax over indexsprongen tot de invoering van 21% btw op elektriciteit: meer en hogere kosten  voor de gewone man zijn het mantra van de federale en Vlaamse regering.

Ook de gemeente zal het met heel wat minder moeten doen. Vorig jaar liet federaal minister van begroting Van Overtveldt (N-VA) weten aan de gemeente dat er door de taxshift 16.000 euro minder inkomsten zullen zijn voor de gemeente. Dit jaar blijkt dat Essen door de taxshift van minister Van Overtveldt maar liefst ruim 1.300.000 euro minder zal ontvangen tot 2021!

Toch moet het gemeentebestuur volgens Aerden blijven inzetten op sociaal beleid, nu meer dan ooit.  Zo vroeg hij specifiek om kinderarmoede in de gemeente te bestrijden.

Infrastructuur

Op het vlak van infrastructuur is er de afgelopen jaren al heel wat gebeurd, denk bijvoorbeeld maar aan de fietspaden langs de Moerkantsebaan en Nieuwmoersesteenweg. Ook de fietspaden langs de Spillebeek en de Huybergsebaan zitten er nu écht aan te komen.

Aerden vroeg zich wel af waarom de invoering van de snelheidszones blijft aanslepen. In 2015 met veel bombarie aangekondigd, doch in 2016 niet veel over gehoord.  Hij vroeg dan ook om het dossier nogmaals te bespreken en om over de grenzen van meerderheid en oppositie heen tot een gedragen plan te komen.