Gemeenteraadslid Greet Riebbels (sp.a) informeerde bij de bevoegde schepen naar de huidige werkwijze. ‘De inzameling van Taxus haag snoeisel verloopt nog steeds tussen 15 juni en 31 augustus via de Ivago recyclageparken. Dat zijn er vijf op het grondgebied van Gent (Drongen-Koninginnelaan, Oostakker-Lourdesstraat, Gentbrugge Jan Samynstraat, Gent-Maïsstraat en Gent-Proeftuinstraat) en één in Destelbergen’ antwoordde schepen Heyse. Per kubieke meter taxussnoeisel ontvangt Ivago nu 30 euro (vroeger 50 euro) van de afnemer. Dit was vroeger in totaal goed voor zo’n 4.000 euro per jaar, wat nu zal verminderen. Ivago schenkt deze gelden aan het Kinderkankerfonds.  Raadslid Riebbels vroeg ook of de Gentenaars wel voldoende toegang hebben tot praktische informatie hierover en of een  (informatie)tandje kan bijgestoken worden? De informatiecampagne verloopt normaal via de IVAGO-magazine, spandoeken en affiches op de IVAGO-recyclageparken en de mail-signatuur van alle uitgaande IVAGO-mails. Alle info is ook te vinden op de webstek ‘Vergroot de Hoop’.