Gent heeft ook reeds heel wat vormen van informatieverstrekking, inspraak, participatie en co-creatie. Het Nederlandse initiatief, waarbij op geregelde tijdstippen de inwoners vooraf kunnen inschrijven op informatiemomenten met raadsleden rond o.a. de agenda van de gemeenteraad, kan inderdaad misschien een verrijkende aanvulling zijn.

Aanvullend kreeg Guy Reynebeau ook een greep uit wat nu reeds gebeurt in Gent:

 • Project “Thuis in ’t Stadhuis”;
 • Websiterubriek “Over Gent en het stadsbestuur”;
 • Het actief openbaar maken van (ontwerp)besluiten van de gemeenteraad;
 • De mogelijkheid tot herbeluisteren van de gemeenteraden;
 • Netwerk in de wijk;
 • Wijk-nieuwsbrieven; Wijksites;
 • Sociale media (Facebook);
 • Infoavonden, infomarkten, wijkbeurzen;
 • Sitebezoeken, geleide infotochten;
 • Debatten; Klankbordgroep, Bewonersplatform, Inspraakactiviteiten, Workshops;
 • Wijkdebatten, Debatcafés, Wijk van de Maand;
 • Buurt Bestuurt;
 • Online bevragingen;
 • 3D-simulaties en 3D-gaming; Verhalen;
 • Tijdelijke invulling van publieke ruimte en leegstaande gebouwen;
 • Participatieplatform;
 • Bewonersacademie;
 • Complementaire munt;
 • Burgerbudget; Buurtbeheer; Crowdfunding;
 • Wijkraconteurs;
 • daarnaast zijn  er ook nog initiatieven van de jeugddienst en de dienst communicatie; …