Geacht raadslid

We zijn uw idee zeer genegen en hebben daar dan ook werk van gemaakt. Op 19 oktober 2016 heb ik volgend voorstel aan de fractieleden voorgelegd.

Op 23 januari 2017 zal het initiatief ‘Te gast op de Gentse gemeenteraad’ een eerste keer plaatsvinden, om daarna maandelijks herhaald te worden.

Maximaal 20 inwoners van Gent (zonder leeftijdsbeperking) per keer zullen zich vooraf kunnen inschrijven via Gentinfo.

De Dienst Communicatie zal het initiatief bekendmaken via haar eigen kanalen, zoals bijvoorbeeld een persbericht, het stadsmagazine, de website www.stad.gent, de digitale nieuwsbrief en de sociale mediakanalen (twitter, facebook,…).

Op het programma:

17.00u-17.10u:

Ontvangst in het stadhuis door 2 raadsleden en een medewerker van de Dienst Bestuursondersteuning.

17.10u-17u55u:

Toelichting in de gemeenteraadszaal door de 2 gemeenteraadsleden over:

de werking van de gemeenteraad
enkele agendapunten van de gemeenteraad

18u-19u:

Er wordt voor de gasten catering voorzien. Ze kunnen, indien gewenst, ook het vragenuurtje bijwonen. 

19u:

De gasten volgen de gemeenteraad (op voorbehouden plaatsen) op de publieke tribune.


Indien ik geen negatieve reacties van de fractieleiders ontvang, zullen wij in januari op die manier starten.

Voor het aanduiden van de raadsleden zal als volgt tewerk worden gegaan:

Er wordt telkens 1 raadslid van de meerderheid en 1 van de oppositie aangeduid.
De volgorde wordt bepaald volgens de anciënniteit van de raadsleden.

Het programma zal telkens geëvalueerd worden en indien nodig worden bijgestuurd. Na de derde keer volgt een evaluatie van het initiatief op zich, om te zien of bijsturing nodig is.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik,

hoogachtend

 

Daniël Termont
Burgemeester