Elk jaar vraagt Brussels parlementslid Hannelore Goeman (sp.a) de cijfers op van het aantal Brusselaars dat tewerkgesteld is bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Uit het antwoord van bevoegd collegelid Bianca Debaets (zie bijlage) blijkt dat nog geen 4 op 10 VGC personeelsleden Brusselaar zijn. Er is amper vooruitgang in vergelijking met de vorige jaren. sp.a wil extra maatregelen en een sterker engagement van de VGC om meer Brusselaars aan te werven.

Eind 2016 telde de VGC 698 personeelsleden, waarvan er maar 270 (38,7%) in het Brussels Gewest wonen. Dit is amper een verbetering ten opzichte van het vorige jaar, toen er 37,43% Brusselaars werkten. In 2016 werden er in verhouding ook minder Brusselaars aangeworven dan in 2015, respectievelijk 46,3% tegenover 50,5% van de totale aanwervingen. Er is dus geen sprake van een positieve evolutie. Hannelore Goeman vindt dit onbegrijpelijk en verwacht een grotere inspanning van de VGC:

 “Een Brusselse administratie moet gewoon meer Brusselaars aanwerven, punt. Ten eerste, begrijpen inwoners beter de realiteit en de noden van onze stad. Ten tweede, moeten meer Brusselaars aan het werk en de overheid heeft daarin absoluut een voorbeeldrol te spelen. Hoe kan men verwachten dat bedrijven Brusselaars aannemen wanneer zelf de overheid liever voor pendelaars kiest?”

Volgens het parlementslid is men zich  daar bij sommige administraties misschien te weinig bewust van. Dat toont zich in de cijfers wanneer men gaat kijken naar de nieuwe aanwervingen in 2016 bij de verschillende administraties. De gemeenschapscentra, die zeer lokaal werken en dichter bij de bevolking staan, namen 23 Brusselaars aan, ofwel 74% van het totaal.  Daarentegen, de administratie Onderwijs nam maar 5 inwoners aan, ofwel 20% van het totaal. En de administratie Welzijn nam zelf geen enkele Brusselaar aan.

“Ik denk dus dat er ook een mentaliteitswijziging nodig is. Een recruiter gaat vaker iemand naar zijn evenbeeld aanwerven. Daarnaast moet er ook sterker ingezet worden op opleidingen ‘on the job’ en moeten er meer kansen gegeven worden aan Brusselse jongeren.  Er moeten ook meer gerichte rekruteringcampagnes komen naar de Brusselaars. Zo niet dreigt de VGC een eiland te worden” aldus Goeman.