“Als ik sommigen hoor hebben we de keuze tussen de wapenstok, de pepperspray of de rubberkogel. Komaan, er zijn andere manieren om een 14-jarig meisje dat over haar toeren is tot rust te brengen", zegt Freya Van den Bossche. "Daarom is er dringend nood aan gespecialiseerde teams die weten hoe ze op een aangepaste manier kunnen omgaan met moeilijke situaties in de jeugdzorg.”

“Ik ben bijzonder ontgoocheld dat minister Vandeurzen in het Vlaams parlement niet wilde zeggen dat de inzet van het Snelle Respons Team in een jeugdinstelling ongepast is. Een team dat volgens de burgemeester van Antwerpen enkel bedoeld was om in te zetten tegen gekken met kalasjnikovs en dat anderen nooit te zien zouden krijgen, hoort niet thuis in een jeugdinstelling”, aldus Freya Van den Bossche.

“Wat ook de omstandigheden zijn, op een 14-jarige schieten doe je niet”, gaat Freya Van den Bossche verder. “Zeker niet als het om een zwaar getraumatiseerd meisje gaat dat als gevolg van de problemen in haar gezin in een instelling verblijft. Ik heb er alle begrip voor dat er situaties kunnen ontstaan die de opvoeders niet alleen de baas kunnen, en ik heb er alle begrip voor dat er soms snel en onder druk moet gehandeld worden. Maar ik heb er geen greintje begrip voor dat sommigen het blijkbaar oké vinden dat volwassen mannen in gevechtskledij geen andere oplossing zien dan een 14-jarige neer te schieten.”

“Als ik sommigen hoor, kunnen we in dergelijke situaties kiezen tussen de wapenstok, de pepperspray of de rubberkogel”, zegt Freya Van den Bossche. “Sorry, maar dat is klinkklare onzin. Er bestaan wel degelijk alternatieven.”

“Daarom vragen wij aan minister Vandeurzen om dringend werk te maken van gespecialiseerde interventieteams die opgeleid zijn om moeilijke situaties in de jeugdzorg op een goede manier aan te pakken”, laat Freya Van den Bossche weten. “Dat kan op twee manieren. Ofwel overtuigt de minister zijn collega Jan Jambon om binnen de politie gespecialiseerde jeugdteams op te leiden en in te schakelen in crisissituaties. Ofwel zorgt Vandeurzen er binnen zijn eigen bevoegdheidsdomein voor dat er zorgteams komen die dergelijke situaties de baas kunnen, zodat de tussenkomst van de politie overbodig wordt.”

“In elk geval is er een grote nood aan dergelijke teams, want vandaag gebeurt het al te vaak dat jongeren die naar een instelling moeten, worden opgepikt door politiemannen in vol gevechtsornaat. Dat zijn bijzonder traumatiserende ervaringen voor die jongeren”, zegt Freya Van den Bossche. “Het schietincident is een exces dat nog maar eens bewijst dat de structurele aanpak in de bijzondere jeugdzorg verkeerd zit.”

sp.a is trouwens al een tijdje bezig met de problemen in de bijzondere jeugdzorg in kaart te brengen. De voorbije maanden gingen diverse mandatarissen, onder wie Freya Van den Bossche en voorzitter John Crombez, de boer op om hun oor te luisteren te leggen bij jongeren, hun ouders en zorgverstrekkers uit de bijzondere jeugdzorg. Hun getuigenissen worden morgen vrijdag 13 november samengebracht op een studiedag in het Vlaams parlement.

Op basis daarvan zal sp.a een voorstel van decreet voor de bijzondere jeugdzorg indienen, met tal van concrete maatregelen om een nieuwe wind te laten waaien door een beleidsdomein dat al te lang stiefmoederlijk is behandeld. “Geen enkele jongere kiest ervoor om in zo’n situatie terecht te komen”, besluit Freya Van den Bossche. “Meestal gaat het om jongeren met psychische problemen of om kinderen in moeilijke opvoedingssituaties. Het is de verdomde plicht van een samenleving om goed voor hen te zorgen, maar vandaag belanden tienermeisjes in de cel en schiet men op veertienjarigen. Het is hoog tijd dat daar iets aan verandert.”