“Het is een programma opgesteld door technocraten die Griekenland koste wat het kost wilden vernederen blijkbaar. Duitsland was de slechte gids met dienst, terwijl de Belgische regering in het beste geval irrelevant was, én in het slechtste geval die lijn slaafs volgde”, vindt John Crombez.

Afgelopen week is pijnlijk duidelijk geworden dat dit geen Europa van de mensen is, maar wel van de heren in grijs maatpak van de trojka. John Crombez: “Nog maar eens is bewezen dat technocraten van de trojka de touwtjes stevig in handen hebben, met alle gevolgen van dien. Er is met de toekomst van een land gespeeld en dat is niet het Europa dat wij voor ogen hebben.”

Wij zullen initiatieven nemen om Europa weer dichter bij de mensen te brengen in plaats van andersom. “Zo keurde het Europees parlement al in maart 2014 met overweldigende meerderheid – 80% - een resolutie goed die de macht van de trojka moet inperken. Die resolutie moet uitgevoerd worden. Het is tijd hoog tijd dat we Europa weer aan de mensen geven. De technocratie moet eruit, de democratie er weer in”, zegt John Crombez. “Daarom zullen we in het Europees parlement zelf initiatief nemen in die richting en elk ander voorstel met hetzelfde doel volop steunen.”

“Willen we het geloof in een eengemaakt en solidaire Europese Unie levendig houden, dan hebben we met zijn allen nu de opdracht om Europa weer socialer te maken. Dat betekent dat we er alles aan moeten doen om die eenmaking – met sociale bescherming voor elke Europeaan - naar boven toe mogelijk te maken, in plaats van zoals nu sommige landen aan hun lot over te laten”, besluit Crombez.