De keuze voor Antwerpen als locatie voor de nieuwjaarsreceptie van sp.a was niet toevallig. “Ze leken ons hier wel een portie warmte, gezelligheid, en optimisme te kunnen gebruiken”, opende Bruno Tobback met een kwinkslag.

Bruno Tobback verwees naar de uitdagingen die sp.a aanging, ondanks de kolkende stroom waarin dit land was terechtgekomen. “We hebben ons toen niet omgedraaid om gemakkelijk mee te drijven. Integendeel en maar goed ook. Want als vandaag spaarders in dit land veiliger zijn, de gezinnen hun energiefactuur hebben zien dalen, de armoede onder gepensioneerden afneemt en werknemers nog altijd een loon hebben die zijn waarde behoudt, dan is daar maar één reden voor. Namelijk dat we stap voor stap, meter voor meter, dag na dag, ook tegen de stroom in, alle beloftes zijn nagekomen.”

Maar daar blijft het niet bij, benadrukte Bruno Tobback. “Het werk is nog lang niet af als we verder willen bouwen aan een duurzame en rechtvaardige welvaart voor iedereen, als we werk willen creëren voor jongeren én als we ook onze belofte willen waarmaken van een pensioen voor iedereen die bijdraagt. Want dat is wat we doen met ons pensioenvoorstel. Toen we vorige week ons voorstel voor een loopbaan van 42 jaar bekendmaakten, stapte een jongeman die voor kok studeert op mij af. Hij bedankte mij, omdat het voor hem, na alle onheilsberichten, tenminste een zeker en realistisch doel was.”

Het werk is nog niet af, herhaalde Tobback opnieuw. Ook niet omdat er nu verkiezingen aankomen. “De werkcheque van Monica De Coninck is een maatregel die 15.000 jongeren de kans biedt om aan de slag te gaan en een leven op te bouwen. Er is niet één reden waarom we niet alles zouden doen om dit zo snel mogelijk en definitief rond te krijgen. De politiek heeft het recht niet om hen te zeggen dat ze maar moeten wachten omdat we nu even bezig zijn met de verkiezingen.”

“Dankzij de inspanningen van velen slagen we er stilaan in om het puin van 2008 en de rampzalige periode na de verkiezingen van 2010 op te ruimen. Dat is een formidabele prestatie, maar het is niet genoeg. Niemand zit te wachten op een replay van 2010. Wat wij willen zijn, zijn bestuurders die in staat zijn om samen te werken, partijen die in staat zijn om uit hun ideologische loopgraven te komen. Wij willen een beleid dat de dingen op een andere manier bekijkt. Om vooruit te gaan zonder zekerheden overboord te gooien. Realistisch, hoopvol, maar vooral constructief. Ook als we daarvoor tegen de stroom in moeten gaan.”

Bruno Tobback eindigde met: “Ik wens jullie allen aan warm, strijdbaar en succesvol 2014!”

Lees hier de volledige speech van Bruno Tobback.