"Nu blijkt dat schimmige organisaties arbeidsmarktfraude plegen in de ouderenzorg, moet de minister van Welzijn maatregelen nemen", zegt Jan Bertels.

Uit een onderzoek van Knack en Telefacts blijkt dat Bulgaarse werknemers van een zorgbedrijf nog niet de helft van het minimumloon verdienen, terwijl ook de bejaarden worden bedrogen.

"Bulgaarse verzorgers die 24 op 24, 7 op 7 werken voor een maandloon tussen de 350 en 700 euro, dat is moderne slavernij", zegt Vlaams parlementslid Jan Bertels. “We kunnen niet aanvaarden dat werknemers uitgebuit worden op kap van zorgbehoevende ouderen. De minister moet daar tegen optreden.”

Volgens Bertels zijn die wanpraktijken mee het gevolg zijn van een gebrek aan betaalbaar aanbod. “In de getuigenissen van mensen die zich inschreven gaat het onder andere over een koppel waarbij één van beide zwaar hulpbehoevend is. Ze willen niet van elkaar gescheiden worden, wat in de meeste Woonzorgcentra vooralsnog onmogelijk is. Ondanks de beloftes van minister Vandeurzen is er in gans Vlaanderen slechts een aanbod van 25 kamers. Het tekort aan gepaste en betaalbare zorg, doet mensen belanden bij schimmige organisaties", besluit Bertels.