Een paar van de maatregelen in Gent:
• Mystery shoppers controleren op discriminatie bij aanwerving
• Culturele sector moet echte afspiegeling van de stad worden
• Praktijktesten voor verhuurders en interimkantoren
• Streefcijfers voor stads- en OCMW-personeel
• Discriminatie melden kan per sms
• VDAB-vacatures worden gescreend op overdreven taaleisen

Verantwoordelijkheid

Yasmine Kherbache (Vlaams parlementslid) feliciteert de stad Gent die als eerste Belgische stad met praktijktesten zal nagaan of interimkantoren, verhuurders en de bedrijven die voor haar werken discrimineren. Tegelijkertijd roept ze de Vlaamse regering op verantwoordelijkheid te nemen. De stad Gent wil ook zelf sanctioneren, maar er is geen wettelijk kader. Yasmine Kherbache vraagt daarom de Vlaamse regering de lokale besturen het mandaat te geven om te controleren en te sanctioneren.

“Dat via de Gentse praktijktesten de discriminatie ook effectief vastgesteld kan worden, is al een hele stap vooruit. Maar sensibilisering werkt alleen écht met een stok achter de deur. De Vlaamse regering moet daarom dringend werk maken van een decretaal kader dat dit mogelijk maakt. Geef de steden en gemeenten de instrumenten om werk te maken van een inclusieve samenleving.”

“Deze Vlaamse regering heeft de mond vol over de autonomie van lokale besturen: laat de steden en gemeenten dan ook de ruimte om op te treden tegen discriminatie”, besluit Yasmine Kherbache.

Lees meer op de site van De Morgen