“Net zoals Natuurpunt houden wij ons woord met betrekking tot het vakantiepark Ter Hills in Dilsen-Stokkem”, zeggen Koen Sleypen, Daan Deckers en Ludwig Vandenhove namens sp.a Dilsen-Stokkem, sp.a Maasmechelen en sp.a Limburg. De Limburgse Socialisten zeggen dit naar aanleiding van een verklaring van Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman van Groen, die zich ineens verzet tegen de bouw van het vakantiepark.

“De plannen zijn er al vele jaren en zijn bevestigd in het Strategisch Actieplan van Limburg (SALK). De te kappen bossen worden ruimschoots gecompenseerd, meer bepaald 2,5 keer meer dan wettelijk verplicht”, zegt Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove. “4,8 ha wordt op de site zelf gecompenseerd, het andere deel, 19,6 ha, wordt op diverse terreinen in Vlaanderen aangeplant. Het gaat hierbij om een globaal dossier, waarin eveneens het Nationaal Park Hoge Kempen betrokken is. Vanuit het Nationaal Park Hoge Kempen en de vzw Regionaal Landschap Landschap Kempen en Maasland volgen wij het dossier en de gemaakte afspraken strikt op.”

Koen Sleypen, schepen in Dilsen-Stokkem: “Wij hebben in dit dossier het volste vertrouwen in de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM). Het is dankzij hun opzet dat 220ha industriegebied in één hand terecht is gekomen voor ontwikkeling en dat er daardoor 100ha natuurwaarde is bijgekomen. We gaan ervan uit dat LRM betrouwbare partners heeft voor de realisatie en de uitbating van het vakantiepark.”

“Groen verkiest in deze pre-electorale periode duidelijk populisme boven oplossingen voor de problemen die het Maasland rijk is. Want dit is natuurlijk ook een tewerkstellingsproject dat straks meer dan 200 jobs in het Maasland zal opleveren. Jobs die broodnodig zijn als je weet dat in Maasmechelen de werkloosheid rond de 11% ligt. Ik hoor jammer genoeg niet op welke constructieve manier Groen deze jobs dan wel wil compenseren?”, zegt Daan Deckers, lijsttrekker voor sp.a in Maasmechelen.

 “Met betrekking tot de wandelwegen lopen er nog gesprekken tussen de partners”, zegt Ludwig Vandenhove. “Ook hier streven we naar een compromis.”

“Voor ons blijft dit een goed dossier, waarin ecologie en economie elkaar kunnen vinden”, besluit Koen Sleypen.