Er is daarom nood aan concrete plannen om die uitdaging onder controle te brengen. Onze voorzitter zei daarover: “Elk plan dat een aanzet is om tot constructieve oplossingen te komen zullen wij grondig overwegen. Op dit moment is er al meer dan een jaar chaos in en buiten de grenzen van de EU, verdrinken mensen op weg naar Europa en vallen gezinnen en kinderen ten prooi aan mensenhandelaars. Als sociaaldemocraten hebben we de plicht om werkbare en humanitaire oplossingen voor te stellen.”

Daarvoor zijn twee zaken essentieel:

1. Vluchtelingen moeten opgevangen worden via safe havens in de regio onder toezicht van internationale instelling zoals UNHCR.

2. De EU moet veilige en wettelijke toegangspoorten tot de EU bepalen en zijn deel doen in de opvang van oorlogsvluchtelingen. Er kan geen sprake van pushbacks want dat is het terugduwen van vluchtelingen naar onveilige gebieden.

In de volgende weken en maanden gaat sp.a intensief met de Europese zusterpartijen verder werken aan een oplossing. Sp.a zal haar wetsvoorstel voor een correcte spreiding binnen België met spoed op de agenda zetten. Daniel voegt daar aan toe: “Ook onze lokale bestuurders zullen zich blijven inzetten voor een correct onthaal, zoals we dat in Gent al de hele tijd doen, getuige ook de inspanningen van onze voorzitter van het OCMW, sp.a’er Rudy Coddens.”

Het standpunt van sp.a over oorlogsvluchtelingen staat op http://www.s-p-a.be/artikel/oorlogsvluchtelingen-standpunt-spa/