Als sp.a zijn we verheugd dat er politieke fracties/gemeenteraadsleden zijn die verklaren hun geloof in de lokale democratie te hebben teruggevonden, maar het zou hen sieren ook de democratische rechtsprincipes te respecteren, namelijk:

  • De terugbetaling van de advocatenkosten aan de gemeente en de belastingbetaler.
  • Respect voor vrije verkiezingen, waaraan iedereen mag deelnemen, ook 65+ en jonge ouders.
  • Afzien van de vervangende uitkering voor werkloosheid bovenop het schepenloon van Gina Verbestel

De terugbetaling van de advocatenkosten is het minste dat Open&Liberaal, CD&V en CL-VLD kunnen doen voor de schade die de gemeente, haar inwoners en verenigingen het afgelopen jaar opliep en die door hen veroorzaakt werd.

Want laat ons niet vergeten hoe Open & Liberaal bij monde van Gina Verbestel de stekker uit een goed werkend bestuur trok. Zonder overleg en met ondemocratische principes wilde Open & Liberaal een “droom” nagaan. We zijn een jaar met tientallen nachtmerries van verloren subsidies, verloren tijd en dure advocatenkosten verder.

Nu beslissen om terug punten goed te keuren die goed zijn voor de bevolking? Wel die kans hadden Open & Liberaal, CD&V en CL-VLD het afgelopen jaar meermaals per maand op de verschillende gemeenteraden die bijeen zijn geroepen en waarbij ze meermaals uitblonken in afwezigheid.

In de plaats van hun mandaat als gemeenteraadslid uit te voeren, verkozen Open&Liberaal, CD&V en CL-VLD om alleen het eigenbelang na te jagen en elk agendapunt af te keuren, zonder enige motivering.

Diegenen die de politieke impasse zogezegd graag willen doorbreken, zijn er de enige verantwoordelijken voor. En voor de gerechtelijke kosten laten ze de gemeente zelf opdraaien.

Met andere woorden: het voorbije jaar saboteren is enkel voor het eigenbelang geweest, op kosten van de gemeente en de belastingbetaler.

Als de verkozenen van CL-VLD, CD&V en de drie mandatarissen van Open & Liberaal, hun taak van verkozene terug willen opnemen een goed jaar voor de verkiezingen, dat ze dan daden bij hun woorden voegen. De inwoners vragen niet minder van verkozen mandatarissen. Maar het mag dus ook gerust wat meer zijn, met de terugbetaling van de dure advocatenkosten op kap van de gemeente en haar inwoners, en met het niet meer verder teren op een vervangende werkloosheidsuitkering op kosten van de gemeente en met respect voor de liberale democratie op vlak van verkiezingen.

Van een zelf verklaarde “kingmaker” mag men ook eens LEF verwachten.