Acties hebben resultaat: versterking buslijn 220 is een goede zaak

Vanaf 15 december hebben de inwoners van onze deelgemeenten, Noorderwijk en Morkhoven, op weekdagen elk uur een bus (buslijn 220) om zich te verplaatsen richting Herentals (en omgekeerd). Een goede afstemming met de dienstregeling van de NMBS verzekerd ook een vlotte verderzetting van de reisweg. Met meer bussen en een betere aansluiting komt De Lijn tegemoet aan de verzuchtingen van onze inwoners, niet evident in tijden waar de Vlaamse regering de Lijn dwingt tot besparingen, maar onze acties lonen dus. Hiervoor mijn expliciete dank.

Voorlopig rijdt de bus enkel tot ‘Berkemus’, tot aan het vroegere station, maar we zullen er voor blijven ijveren dat ook Morkhoven-Dorp opnieuw zal bediend worden. De Lijn heeft beloofd binnen 6 maanden een evaluatie te houden omtrent de versterking van de buslijn 220 en de optie te onderzoeken om eventueel door te trekken tot Morkhoven-centrum. Aan ons om de druk hoog te houden en het belang van deze doortrekking te blijven aantonen. Een eerste goede stap is gezet, dat de andere binnen 6 maanden ook moge volgen.

 

Kameraadschappelijk,

 

Jan