Het geval van Patricia is niet uniek. Er komen steeds meer nieuwe geneesmiddelen bij die goed werk leveren maar peperduur zijn. Ri De Ridder, directeur-generaal geneeskundige verzorging van het Riziv, waarschuwt dat het steeds moeilijker zal worden nieuwe geneesmiddelen terug te betalen.

“De manier waarop we geneesmiddelen vandaag terug betalen, heeft zijn grenzen bereikt”, vreest Karin Jiroflée. Gelukkig bestaan er zowel in academische wereld als in de sector zelf ideeën rond hoe het anders kan.

“Maar de politiek moet hier richting geven”, vindt Karin Jiroflée. “Het is aan de Kamercommissie Volksgezondheid om zich hierover te buigen. De terugbetaling van geneesmiddelen is één van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg. We zullen buiten de bestaande kaders moeten durven kleuren als we de terugbetaling ook in de toekomst voor iedereen willen garanderen.”