De sluimerende  commercialisering van de zorg moet een absoluut aandachtspunt zijn. In Europa is investeren in zorg immers een big business geworden, waarbij ook investeringsfondsen steeds actiever op zoek gaan naar beleggingsopportuniteiten met de bedoeling op korte termijn winst te genereren voor de aandeelhouders.
Het kan niet de bedoeling zijn dat via de verkoop van Armonea zo'n speler ook zijn intrede doet op de Belgische markt, want ouderenzorg en onbehoorlijk winstbejag gaan niet samen. De belangrijkste maatstaf voor een rusthuis is de kwaliteit van zorg die er geleverd wordt. Als Vlaamse overheid moeten we dit handhaven en het regelgevend zelfs versterken. Zorg garanderen aan elke Vlaming is immers een kerntaak van de overheid. En de kwaliteit die vandaag ook in Armonea-rusthuizen geboden wordt, die moet bewaard blijven, niet in het minst voor de 7000 personeelsleden en de 9000 bewoners.

Lees & bekijk de volledige tussenkomst hier.