De nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de VRT geeft blijk van veel ambitie en lijkt intern gedragen te zijn’, zegt Vlaams parlementslid Katia Segers (sp.a). ‘Na de commotie over de aangekondigde  herstructurering is dat een hoopgevende vaststelling. Toch maak ik me zorgen over de toekomst van de openbare omroep. De zware besparingen van de Vlaamse regering maken de hoge ambities onrealistisch.’

Sp.a pleit voor een sterke openbare omroep die een goeie mix van nieuws, duiding, cultuur, sport en ontspanning in de Vlaamse huiskamers kan blijven brengen. 

‘De beheersovereenkomst die vandaag is goedgekeurd legt de lat voor de VRT hoog, en dat is een hele goeie zaak’, vindt Katia Segers. De VRT moet zowel de mediasector als het culturele leven versterken door te investeren in lokale inhoud en door samen te werken met andere media en culturele organisaties.  ‘Dat is een ambitie waar ik helemaal achter sta, zegt Segers. Ook ben ik blij met de inspanningen die gevraagd worden op het vlak van onderzoeksjournalistiek, de nadrukkelijke klemtoon op documentaire en de verhoogde aandacht voor mediawijsheid. Dat zijn elementen die sp.a en Groen samen vanuit de oppositie gevraagd hebben aan de regering.

Maar de middelen die de Vlaamse regering daar de komende jaren tegenoverstelt, zijn niet toereikend om de VRT in staat te stellen die ambities waar te maken. Sp.a is niet gekant tegen besparingen waar het kan zonder te snijden in de kerntaken van een sterke openbare omroep, maar met de huidige besparingen wordt de VRT wel degelijk gekortwiekt. ‘De dotatie van de VRT valt in 2016 terug naar het niveau van tien jaar geleden’, zegt Segers. ‘Tegen 2019 gaat er nog eens 10 miljoen euro af, en tegelijk worden de bijkomende middelen voor innovatie –nochtans een speerpunt in de beheersovereenkomst- geschrapt. Vandaag behoort de VRT tot de meest performante omroepen in Europa. “Voor weinig geld (0,12 cent per dag) krijgt de  Vlaming een goed product. Met nog minder middelen nog meer doen, zal echt niet lukken”, zegt Katia Segers.

Inzake het hete hangijzer, namelijk de online activiteiten van de VRT, lijkt een compromis gevonden. Waar de redactionele activiteiten niet lijken te worden gebetonneerd (een verbod op lange artikels online staat niet in de overeenkomst) én er eindelijk een iplayer komt, worden wel duidelijke grenzen gesteld aan de reclame-inkomsten online. Dat is voor sp.a een goede zaak. “Vooral de bepaling dat eventuele meerinkomsten uit reclame moeten doorgestort worden naar het Mediafonds, juich ik toe”,  zegt Katia Segers, “maar het verbod om voor en na integrale programma’s een spot te tonen, maakt wel dat de online advertentie-inkomsten moeten komen van banners en spots voor bijvoorbeeld sportfragmenten. Ik vrees dat net dat soort reclame surfers meer stoort dan een spotje voor en na een aflevering van een serie”.

Hoewel wordt aangegeven dat ontspanning en sport belangrijk blijven, blijft Segers ongerust dat ze niet meer op dezelfde hoogte staan als informatie, cultuur en educatie en “publieke meerwaarde moeten halen door belangrijke maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken”. Als dat betekent dat pretentieloze, kwalitatieve ontspanning zoals De Slimste Mens of De Mol -beide oorspronkelijk ontwikkeld voor de VRT- volgens deze definitie niet meer zou kunnen, zal dat betekenen dat VRT de facto kleiner wordt. Net de gezonde verhouding tussen kwalitatieve ontspanning, sport, informatie en duiding is tot vandaag het succesrecept van de VRT. De idee van brede, generalistische omroep die er is voor alle Vlamingen, komt op die manier onder druk.  “Met een beperktere opdracht en binnen deze financiële contouren kan de VRT enkel minder competitief en meer nichegericht worden en dreigt de marktversterkende rol van de openbare omroep snel te tanen.”

“De VRT wordt bewust kleiner gemaakt -‘wendbaar’, noemt men het-  met als argument dat de leefbaarheid van de sector zo verbeterd wordt”, zegt Segers. Marktversterking – lees een kleinere openbare omroep - wordt met deze beheersovereenkomst het doel, terwijl het eerste doel van een openbare omroep moet zijn om de maatschappij te versterken. “Onderzoek toont aan dat net de landen met een sterke openbare omroep ook sterke private mediabedrijven hebben. Precies een sterke VRT versterkt de mediasector, niet een kleine nichezender”, zegt Katia Segers.

Streefcijfers voor diversiteit missen de nodige ambitie
Tot slot is Segers ontgoocheld over de streefcijfers voor diversiteit in de beheersovereenkomst. Die reflecteren niet de realiteit in de maatschappij. “De percentages die men zich als doel stelt, worden nu al gehaald. Dat zijn geen streefcijfers”, zegt Segers. Voor 2016 moet de VRT in haar beeldvorming streven naar 33 procent vrouwen. Dat cijfer lag in 2013 al op 36,6 procent. Voor Vlamingen met een migratie-achtergrond ligt het streefcijfer voor 2020 op 7,5 procent. Dat cijfer werd in 2014 al gehaald. “De openbare omroep moet de diversiteit in de Vlaamse samenleving weerspiegelen en moet een voorbeeld zijn”, vindt Segers. “Deze achterhaalde streefcijfers missen elke ambitie”