sp.a-gemeenteraadslid Guy Reynebeau (sp.a) vroeg in de Commissie Economie naar de toekomst van het project “The Box”, het plug & play-handelspand in de Dampoortstraat te Gent.

“The Box, het plug & play-handelspand in de Dampoortstraat te Gent is duidelijk een succes.

The Box geeft ondernemers de kans hun idee al eens uit te testen voor ze al te groot risico nemen. Ze kunnen hiervoor tijdelijk het plug & play-handelspand huren en inrichten.

In de evaluatie die bij het besluit tot het verder subsidiëren van deze formule is toegevoegd, wordt er meegegeven dat de bezettingsgraad 90% is. Deze evaluatie dateert van begin dit jaar. Heeft u ook cijfers van de bezetting in de eerste helft van 2018? Heeft u zicht over hoeveel ondernemers al gebruik hebben gemaakt van The Box tot nog toe? In de commissie van januari verwees u naar een fietswinkel die na een passage in The Box ook een eigen winkel heeft geopend. Zijn er ondertussen nog andere gelijkaardige voorbeelden?”


Antwoord Schepen De Clercq:

“Voor de periode tot eind juni zal er een invulling geweest zijn van 23 van de 26 weken. Dit is dus terug een bezettingsgraad van nagenoeg 90% en ligt in dezelfde lijn als het gebruik in 2017.

Wat het aantal gebruikers betreft, in de eerste helft van 2018 zullen 55 ondernemers gebruik hebben gemaakt van The Box. Sinds de opening van The Box in de Dampoortstraat zal dit gaan om meer dan 125 ondernemers die reeds hun concept hebben uitgeprobeerd in The Box.

Naast de fietswinkel zijn er nog 2 andere zaken zijn die nu een eigen zaak hebben: meer specifiek een wijn sommelier en verkoop in tweedehandskledij.”