Een sterk lokaal beleid maakt wel degelijk het verschil. De wil om iets te veranderen en om een succesvol én sociaal energiebeleid te voeren leidt al snel tot successen. De actie Klimaatwijken in Mechelen is een mooi voorbeeld. Onder impuls van schepen voor Energie Caroline Gennez nemen dit jaar zomaar even 325 Mechelse gezinnen deel. De politieke wil en de inzet van een nieuwe duurzaamheidsambtenaar leidde tot een vertienvoudiging van het aantal deelnemers op één jaar tijd. De specifieke focus van de duurzaamheidsambtenaar voor energie zal ervoor zorgen dat ook de volgende jaren veel meer initiatieven rond energie opgestart worden.

De actie Klimaatwijken is een sensibiliseringscampagne met als doel Rationeel EnergieGebruik (REG) te bevorderen. De actie is ook zeer sociaal, energie besparen is immers niet alleen goed voor ons leefmilieu, maar geeft automatisch ook meer lucht aan het gezinsbudget en verhoogt de koopkracht.
 
De actie is opgevat als een weddenschap : het stadsbestuur daagt de inwoners uit om gedurende een periode van 6 maanden 8% energie (elektriciteit en aardgas) te sparen.  Dat gebeurt niet door middel van allerlei technische en dure ingrepen, maar door het toepassen van eenvoudige tips en ‘goede huisvader’ technieken. Aandacht voor kleine zaken zoals koken met het deksel op de pot, verlichting uit waar niemand is, deuren gesloten houden,… Helemaal niet moeilijk en met onmiddellijk resultaat.
 
De werving van deelnemers gebeurde via een intensieve rekruteringscampagne door de stad en heel wat vrijwilligers, verenigingen. De media, buurtcomités, stadspersoneel, marktacties, mond-aan-mondreclame,… droegen zeker bij, maar vooral de wil om effectief iets de doen voor een beter klimaat leidde tot dit succes.
 
De stad Mechelen werkt voor deze actie nauw samen met verschillende partners zoals het OCMW, de sociale huisvestingsmaatschappij MGW, Samenlevingsopbouw, Natuurpunt, Mechelen Klimaatstad, Igemo en de Provincie Antwerpen. Zo worden ook kansengroepen bij deze actie betrokken. Deze deelnemers worden begeleid door professionele energiemeesters.
 
Op een officieel startmoment met alle deelnemende gezinnen, werden de inwoners geïnformeerd over het verloop van het project, hoe ze hun meter- en gasstanden kunnen bijhouden en werden tips gegeven hoe je energie en geld kan besparen.
 
Vandaag zijn al deze gezinnen aan de slag om samen minimum 8% energie te besparen. Er wordt met spanning uitgekeken naar de resultaten.