Meer dan honderd Tielrodenaren zakten gisterenavond af naar de gemeenteraad in Temse, waar het burgerinitiatief ‘Red de Roomacker’ via een burgervoorstel de strijd tegen de verkavelingsplannen op de agenda had gezet. Maar veel wijzer keerden de Tielrodenaren niet huiswaarts, integendeel.  

Dat er bij meerderheidspartijen CD&V en N-VA over de verkavelingsaanvraag van Matexi in Tielrode al een aardig woordje is gevallen, bleek duidelijk tijdens de gemeenteraad. Het schepencollege sloot evenwel de rangen en wilde nog geen standpunt innemen. Twee CD&V-gemeenteraadsleden deden dat wel. “Wij sluiten ons aan bij het protest van het burgerinitiatief”, klonk het duidelijk bij Roger Troubleyn en Anne Boeykens. Ook bij N-VA zijn er twijfels. “Zonder een mobiliteitsstudie én een tweede opinie van een onafhankelijk studiebureau over de waterproblematiek kun je geen beslissing nemen.” Oppositiepartij sp.a eiste een herziening van dat RUP Tielrode, om het bewuste gebied alsnog te kunnen vrijwaren van bebouwing. En daarmee legde het ook een pijnpunt bloot. “In Temse is het niet de gewoonte om de bevolking in een vroeg stadium te informeren en te betrekken. Bij de opmaak van dit RUP in 2014 had dat móeten gebeuren”, aldus sp.a-raadslid Bert Bauwelinck.

“Gebonden aan regels”

De intussen veelbesproken verkavelingsaanvraag van Matexi voor 116 woningen vlak naast natuurdomein De Roomacker in Tielrode stond gisteren op de agenda van de gemeenteraad door het burgerinitiatief ‘Red de Roomacker’. Zij hadden de nodige handtekeningen verzameld voor de procedure van het ‘burgervoorstel’, waarmee ze hun punt op de gemeenteraadsagenda kregen én gedurende vijftien minuten spreektijd kregen tijdens de gemeenteraad.


Woordvoerder Willy Van Varenbergh lichtte bij het begin van de zitting toe waarom Tielrode die verkaveling niet ziet zitten. Zowat 140 Tielrodenaren waren aanwezig in de raadszaal. De Tielrodenaren wilden de gemeenteraadsleden enerzijds een signaal geven, maar hoopten anderzijds ook dat er een politiek statement zou volgen. En dat kregen ze niet meteen. Ook de vraag van sp.a om het tot een hoofdelijke stemming te brengen, waarbij elk raadslid zijn standpunt zou bekendmaken, werd geweigerd.


“Dit is geen eenvoudig dossier”, zegt burgemeester Luc De Ryck (CD&v). “We zijn zeer gevoelig voor de wensen van de bevolking. Maar we zijn ook gebonden aan regels. We willen de lopende procedure volgen. Het openbaar onderzoek is beëindigd, meer dan 1.100 bezwaarschriften kwamen binnen. We moeten die verwerken en doornemen om een standpunt te bepalen. Er zal veel aandacht gaan naar mobiliteit en waterhuishouding, maar iedereen moet ook weten dat er financiële gevolgen kunnen zijn voor de gemeente bij de niet-realisatie van een RUP.”

“Signaal gegeven”

De talrijk opgekomen delegatie uit Tielrode bleef heel kalm tijdens de gemeenteraad, maar zal met nog meer vraagtekens terug thuisgekomen zijn. “Deze mensen hebben een signaal gegeven”, stelde Bert Bauwelinck (sp.a). “Daar kun je politiek-technisch meteen een heel omstandig antwoord op geven, maar dit gaat over de bezorgdheid van een héél dorp. En dat kan en mag je als politicus niet zomaar naast je neerleggen.”


Het RUP Tielrode uit 2014 vrijwaarde de Paardenpolder en de Durmetuin van bebouwing, maar maakte van het hele gebied aan De Roomacker tussen Kerkstraat en Hofstraat een woonuitbreidingsgebied. “We hebben toen een toekomst uitgetekend voor het dorp. Alsof een herziening van een RUP nu zo simpel is. We moeten mensen ook niks wijsmaken”, stelde schepen voor Ruimtelijke Ordening Freddy Verbeke (CD&V).

Bron: Het Laatste Nieuws, 28 februari 2017 - Joris Vergauwen

Foto: Facebookpagina: Verkaveling Roomacker, STOP de waanzin