Het bindend sociaal objectief (BSO) is de plicht voor de gemeente om de opgelegde doelstellingen inzake het sociaal woonaanbod te realiseren, namelijk zorgen voor bijkomende sociale huur- en koopwoningen. Als regisseur van het lokale woonbeleid neemt Tielt-Winge concrete initiatieven om tijdig dit BSO te halen.

Elke gemeente in Vlaanderen moet een bepaald sociaal woonaanbod realiseren op haar grondgebied. Voor Tielt-Winge betekent dit dat tegen uiterlijk 2025 er 32 sociale koopwoningen en 80 sociale huurwoningen moeten bijkomen. Om na te gaan welke inspanningen een gemeente hiervoor levert, voert het Agentschap Wonen-Vlaanderen elke 2 jaar een voortgangstoets uit. De voortgangstoets 2016 is nu afgerond. Tielt-Winge werd ondergebracht in categorie 1, wat wil zeggen dat Tielt-Winge het groeipad om het sociaal woonaanbod te realiseren perfect volgt.

Het spreekt voor zich dat “sociaal wonen” voor sp.a Tielt-Winge een absolute prioriteit is. Samen met coalitiepartner Open Vld hebben we hieraan de laatste jaren keihard gewerkt.

Fons Lemmens, OCMW-voorzitter en schepen voor Huisvesting (sp.a) licht toe: “Dit is absoluut geen verrassing want zowel de gemeente, via Hartje Hageland en SWaL, als het OCMW, via het sociaal verhuurkantoor Hageland, leveren de laatste jaren heel wat inspanningen voor de sociale woningmarkt in Tielt-Winge.”

Het SVK Hageland heeft ondertussen bijna 50 sociale huurwoningen in beheer in Tielt-Winge.

De sociale huisvestingsmaatschappij SWaL (Sociaal Wonen arro Leuven) realiseert met de steun van de gemeente 2 woonprojecten in onze gemeente.

De woningbouw op de hoek van de Perklaan en de Glabbeeksesteenweg (9 koopwoningen en 8 huurwoningen) is juist begonnen. Op donderdag 29 september werd het officiële startschot gegeven van dit woonproject.

Foto van OCMW-voorzitter Fons Lemmens voor een impressie van de toekomstige woningen in de Perklaan.Op het schepencollege van 4 oktober werden alle nodige vergunningen afgeleverd voor het Solveldproject. Hier komen 30 sociale koopwoningen en 50 sociale huurwoningen. Voorjaar 2017 zal de wegenis aangelegd worden en begin 2018 wordt gestart met de woningbouw. sp.a ijvert hier voor een gedifferentieerd woningaanbod waardoor iedereen aan bod zal kunnen komen, zowel eenoudergezinnen als grote gezinnen. Bovendien zullen enkele woningen voorbehouden worden voor mensen met een beperking.

Fons besluit: “Een betaalbare woning, huur of koop, voor elke Tielt-Wingenaar die daar nood aan heeft was ons opzet en daar werken we aan! Tielt-Winge is dan ook één van de best scorende gemeenten uit de regio, vele andere gemeenten zitten immers in categorie 2.”