Al tien jaar bestaat de tijdelijke invulling van ‘De Site’, op de plaats van de oude Alcatelfabriek in de Rabotwijk en waar straks de nieuwe Tondelierwijk zal verrijzen. Rudy Coddens, Sven Taeldeman en Resul Tapmaz waren vandaag in de Rabotwijk om terug te blikken op dit unieke pioniersproject en vooral om samen met de buurt vooruit te kijken. Goede praktijken, zoals de succesvolle moestuintjes, verhuizen en krijgen een nieuwe plek in de wijk.

Tien jaar geleden werden er op de voormalige fabrieksvloer van Alcatel 80 minimoestuinen, een voetbalveld, een verkeersparcours en een stadsboerderij met acht kippen gebouwd. Later volgden nog eens 80 moestuinen, een serre, twee stadsakkers, enzovoort. Allemaal samen goed voor 4.000m² 'vruchtbaarheid'.

Al snel werd De Site bekend in de wijk Rabot-Blaisantvest en steeds meer bewoners vonden er hun plekje. De Site werd een trefpunt waar bewoners van verschillende origine en leeftijden elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. Samenlevingsopbouw Gent vzw en de Stad startten het project op om bewoners te betrekken bij hun wijk en hen te laten meedenken over het stadsvernieuwingsproject Bruggen naar Rabot. Dat gebeurde niet alleen door klassieke inspraakmethodes. Buurtbewoners gingen effectief zelf de handen uit de mouwen te steken en hun buurt mee vorm geven. Door ruimte en ondersteuning te bieden aan mensen met tijd, kennis, ervaring en vooral veel goesting, groeide bij de buurtbewoners een gevoel van 'mede-eigenaarschap'.

‘De Site inspireerde tal van andere voorbeelden in de wijk (Sociale Kruidenier, Barabot, het Boerenhof, het Witte Kaproenenplein, Mara Goretti, …), maar was ook een inspiratie voor vele andere projecten van tijdelijke invulling die door de Stad Gent ondersteund worden', zegt Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling. ‘Maar de spirit van De Site verdwijnt niet. Een aantal goede praktijken verhuist, op een symbolische of letterlijke manier, naar nieuwe plekken in de wijk.’

Zo krijgen de Weggeefwinkel, Telekleding, de Sociale Kruidenier en Rabot op je Bord hun nieuwe stek in het Bruisend Buurtcentrum. Dit betekent een nieuw elan voor het Buurtcentrum Rabot-Blaisantvest’, weet Resul Tapmaz, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen. ‘Na de opening van een buurtsecretariaat in april, evolueert het buurtcentrum nu verder naar meer buurtbeheer, met verschillende nieuwe partners aan boord. Het buurtcentrum stelt zich open: het is er niet enkel voor de buurt, maar ook door de buurt.'

Ook de moestuinen en de stadsakker van De Site, grote successen die buurtbewoners bij elkaar brachten, blijven bestaan. 'De moestuinen van De Site krijgen o.a. een nieuwe plek op de nog te ontwikkelen Tondeliersite en de stadsakker komt te liggen in het Rabotpark, aan het Gerechtsgebouw. Ook de voetbalpleintjes liggen nu in het vernieuwde Rabotpark, ter hoogte van de fietsersbrug', zegt Rudy Coddens, schepen van Openbaar Groen.